fot. PAP/Tomasz Gzell

NRL zadowolona z porozumienia rezydentów z Min. Zdrowia

Naczelna Rada Lekarska pozytywnie oceniła skrócenie czasu na dojście do finansowania służby zdrowia do poziomu 6 proc. PKB. Ministerstwo Zdrowia i lekarze rezydenci z OZZL wypracowali kompromis ws. nakładów na ochronę zdrowia. Wcześniej młodzi lekarze prowadzili protest głodowy i wypowiadali klauzule opt-out.

Z porozumienia wynika, że poziom 6 proc. PKB zostanie osiągnięty do 2024 r. Już w tym roku do systemu trafi dodatkowo 2 mld 160 mln zł.

Prezes NRL dr Maciej Hamankiewicz ma jednak nadzieje, że poziom 6 proc. PKB zostanie osiągnięty jeszcze szybciej.

– Trzeba wyrazić ufność i nadzieję w to, że rząd, który jest rządem prospołecznym zrealizuje obietnicę wcześniejszego dojścia do właściwego poziomu finansowania publicznej ochrony zdrowia. Trzeba zauważyć, że w 2024 roku w sposób realny te 6 proc. bezwzględnej wartości, którą poświęcamy chorym,  może być niższy nawet niż te 4,57 proc. dzisiaj, bo widać, że koszty osobowe czy rzeczowe pójdą do góry. Módlmy się o to, żeby udało się rządowi zrealizować to szybciej – powiedział dr Maciej Hamankiewicz.

RIRM

drukuj