Nowy rok akademicki

Dziś na polskich uczelniach rozpoczyna się nowy rok akademicki. Jednak zamiast dążyć do poprawy jakości nauczania, mamy wiele trudności, które wiążą się z załamaniem programu, który minister Barbara Kudrycka podjęła się realizować pięć lat temu.

Problem jest m.in. z niewystarczającym finansowaniem czy z wieloetatowością wykładowców – mówi prof. Edward Malec – szef krajowej sekcji „S” Szkolnictwa Wyższego.

– Obecna sytuacja jest gorsza niż była pięć lat temu. Powodów jest kilka m.in. finansowanie. Faktycznie mamy do czynienia ze stagnacją. Poczyniono pewne inwestycje z użyciem środków europejskich i krajowych, ale te środki krajowe zostały wyciśnięte z kieszeni kadry akademickiej. Zarabiamy mniej niż kilka lat temu. Jest duży brak woli walki z patologiami takimi jak praca na wielu etatach. Sytuacja jest gorsza niż była o ile w roku 2008 uczelnie prywatne miały własną kadrę, mniej więcej w postaci pięciu procent własnych pracowników na pierwszym etacie to w tej chwili jest to dwa – trzy procent – powiedział prof. Edward Malec.

W gorszej sytuacji są nie tylko wykładowcy ale przede wszystkim studenci. Kwestie sporne budzi fakt w ograniczeniu możliwości studiowania na drugim kierunku. Znaczącemu ograniczeniu uległo również przyznawanie stypendiów.

– Studenci prawdopodobnie nie mają jasnego obrazu sytuacji. Są dwie rzeczy, które zostały uczynione a które uderzają w przeciętnego studenta. Mianowicie znaczne ograniczenie stypendiów naukowych. O ile jeszcze trzy lata temu około 30 procent studentów takie stypendia otrzymywało, to po wprowadzeniu nowej ustawy to może być tylko 10 procent. Stypendia naukowe były w przeszłości często substytutem stypendiów socjalnych. Studenci, którzy nie kwalifikowali się do otrzymywania stypendiów socjalnych mogli przy pewnym nakładzie pracy otrzymać stypendium naukowe – akcentuje prof. Edward Malec.

Równolegle z konferencją „S” dotyczącą  „….bankructwa rządowych pomysłów na naukę i szkolnictwo wyższe” w Krakowie odbędzie się pikieta profesorów wyższych uczelni krakowskich. Chcą oni w ten sposób pokazać, że mamy fazę schyłkową polskiego uniwersytetu, że sytuacja ta jest coraz gorsza. Kryzys pojawia się na wielu frontach m.in. finansowym, wychowawczym a nawet i moralnym.

Tymczasem uroczysta inauguracja w WSKSiM w Toruniu – jednym z dzieł wyrosłych przy Radiu Maryja – odbędzie się w najbliższą sobotę.

 

Wypowiedź prof. Edwarda Malca:

Pobierz Pobierz

 

RIRM

drukuj