Minister zdrowia wyróżnił żołnierza 3. PBOT odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Żołnierz 32. Batalionu Lekkiej Piechoty z Niska na początku lutego został uhonorowany przez ministra zdrowia odznaką „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Zbiórki krwi wśród żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej odbywają się cyklicznie. Podkarpaccy Terytorialsi w ten sposób regularnie pomagają swojej lokalnej społeczności. Niektórzy z nich, jak st. szer. Marcin Szwedo, żołnierz z niżańskiego batalionu w szczególności wyróżniają się wsparciem tej tak ważnej inicjatywy. Żołnierz 3. PBOT został na początku lutego uhonorowany przez ministra zdrowia odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Odznaka ta jest przyznawana honorowym dawcom krwi w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania zdrowia ludzkiego oraz aktywnej działalności ruchu honorowego krwiodawstwa.

St. szer. Marcin Szwedo oddał do tej pory łącznie 38400 ml krwi, jednoczy i zachęca także wielu innych swoich kolegów, by dzielili się tym cennym darem. Odznakę w imieniu ministra zdrowia wręczyła dyrektor RCKiK w Rzeszowie, dr n. o zdr. Ewa Zawilińska.

W minionym roku żołnierze Podkarpackiej Brygady uczestniczyli w wielu projektach wspierających społeczność lokalną właśnie poprzez oddawanie krwi. Żołnierze aktywnie angażowali się w przedsięwzięcia wspierające „HDK” m.in.: w akcję „Terytorialsi mają pomoc we Krwi”, „SpoKREWnieni Służbą”, „Apel Krew”, „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”, „Kropla drąży skały”, „Krwioobieg Terytorialsa” czy też „100 litrów krwi na 100 lecie Niepodległości”. Tylko w 2019 roku żołnierze z Podkarpacia wspierając akcje oddali ponad 100 litrów krwi.

W sumie żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej oddali już blisko 500 litrów krwi. Jak pokazują wyniki, Terytorialsi lubią pomagać i wspierać społeczeństwo z regionu, z którego sami się wywodzą. W ten sposób żołnierze 3. PBOT realizują założone cele i misję formowanego piątego rodzaju Sił Zbrojnych – Wojsk Obrony Terytorialnej. A jak sami mówią, pomoc innym mają we krwi.

Taką postawą Podkarpaccy Terytorialsi nie tylko ratują życie tym, którzy potrzebują daru życia, ale także przyczyniają się do kształtowania zdrowego stylu życia w społeczeństwie, kształtowania postaw prospołecznych zgodnych z misją formacji, a także do budowania zależności i powiązań z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za krwiodawstwo.

***

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład brygady wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu oraz Sanoku. Dowódcą brygady jest płk Dariusz Słota. Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnej społeczności.

W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą. Stała obecność i bliskie relacje z lokalną społecznością to siła i największy atut „Terytorialsów”. Motto WOT brzmi: „zawsze gotowi, zawsze blisko”.

kpt. Witold Sura/radiomaryja.pl

drukuj