fot. PAP/Wojtek Jargiło

Min. P. Czarnek: Jednym z priorytetów – sięgnięcie po potencjał naukowy rodaków za granicą

Minister edukacji i nauki powiedział, że planuje „sięgać po wybitny potencjał naukowy naszych rodaków rozsianych po całym świecie”. Przemysław Czarnek mówił o tym podczas wtorkowej konferencji inaugurującej projekt „Polacy Zmieniają Świat. Innovation Hub. Łączymy naukę z biznesem”.

Przemysław Czarnek wziął we wtorek udział w konferencji inaugurującej projekt „Polacy Zmieniają Świat. Innovation Hub. Łączymy naukę z biznesem”.

Celami tego projektu – prowadzonego przez Fundację Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski, pod patronatem Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – jest m.in. pozyskanie ofert badawczo-rozwojowych dla polskiego biznesu i konsorcjów. Chodzi też o rozwój nowych obszarów i możliwości dla polskich firm i ośrodków naukowych; stworzenie przestrzeni ułatwiającej nawiązywanie kontaktów oraz wymianę wiedzy między polskimi ekspertami pracującymi poza krajem – a polskimi firmami, działającymi na jej terenie. Wśród celów projektu jest też promocja wiedzy o wkładzie polskich naukowców i przedsiębiorców w rozwój nauki i gospodarki na świecie czy wyróżnienie osiągnięć polskich naukowców, m.in. sporządzenie i publikacja ich biografii.

Podczas konferencji Przemysław Czarnek zaznaczał, że projekt ten „spada mu jak gwiazdka z nieba”, bo jest płaszczyzną do realizacji jednego z jego głównych priorytetów.

„Jednym z najważniejszych priorytetów ministra edukacji i nauki jest sięgnięcie po wybitne doświadczenia, wybitne osiągnięcia, wybitny potencjał naukowy naszych rodaków rozsianych po całym świecie” – powiedział.

Wymienił, że w projekcie „Polacy Zmieniają Świat” uczestniczą uczelnie – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Warszawska.

W projekt zaangażowane są też spółki Skarbu Państwa.

„Mamy ogromny potencjał firm, które słusznie nazywamy naszymi rodowymi srebrami. To są największe spółki Skarbu Państwa z największym potencjałem rozwojowym i obejmujące wiele specjalizacji” – podkreślił.

Jak zaznaczył, taki projekt o charakterze międzynarodowym minister edukacji i nauki powinien wspierać „wszystkimi narzędziami, które są w jego ręku”.

Pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak zaznaczył podczas konferencji, że Polaków w kraju żyje 38 mln, a dodatkowo poza granicami Polski mieszka ich ok. 20 mln.

„Tak więc jedna trzecia naszej wspólnoty narodowej mieszka poza granicami Polski” – podsumował. Dodał, że Polskę można wspierać również mieszkając poza granicami kraju.

Wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń zauważył, że wielu rodaków musiało wyemigrować z Polski i tam osiągnęli oni sukces, prowadzą ważne projekty naukowe, są profesorami, doradcami, ekspertami w swoich dziedzinach.

„Chcielibyśmy, by ten potencjał wykorzystać również dla Polski. Szukamy w ramach projektu sposobów, by te kompetencje wykorzystać dla Polski, dla naszych spółek skarbu państwa, dla naszych najważniejszych podmiotów gospodarczych” – stwierdził.

Podkreślając znaczenie projektu „Polacy Zmieniają Świat” sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Janusz Kowalski mówił, że trzeba „łamać bariery, w sposób ofensywny wychodzić i zapraszać do współpracy polskich naukowców oraz naukowców, którzy odnaleźli polskie korzenie, którzy chcą pracować dla Rzeczypospolitej i z Rzeczpospolitą na wszystkich kontynentach”. Dodał, że kluczowa jest ofensywna współpraca środowisk naukowych dzięki wsparciu polskich firm, spółek Skarbu Państwa.

W ramach projektu prowadzone są na razie dwa tematy. W ramach jednego, Globalne Pola Gry Przyszłości 2035, działania polegają na opracowaniu scenariuszy przyszłości dla Polski. Kolejny temat to „Krajowy Ekosystem Innowacji / Must-Win Battles innowacji w Polsce”, w ramach którego długofalowa polityka innowacji opracowywana jest w oparciu o potencjał spółek Skarbu Państwa. Według zamierzeń projekt ma zwiększyć innowacyjność Spółek Skarbu Państwa. Mają zostać wypracowane mechanizmy współpracy pomiędzy spółkami i innymi uczestnikami ekosystemu innowacyjności w Polsce.

W projekcie uczestniczą spółki skarbu państwa: Enea Operator, Grupa Azoty, KGHM Polska Miedź SA, LW „Bogdanka”, PGE Dystrybucja SA, PGNIG SA, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW.

PAP

drukuj