fot. flickr.com

Małopolskie: wzrosła liczba zabiegów okulistycznych i skróciły się kolejki

W woj. małopolskim wzrosła liczba zabiegów okulistycznych, w tym zaćmy i zwyrodnienia plamki żółtej. Zmniejszyły się też kolejki do tych świadczeń. Ma to być efektem zniesienia limitów w finansowaniu operacji okulistycznych.

Polepszenie sytuacji cierpiących na choroby oczu pacjentów zobrazowano na przykładzie Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie podczas konferencji prasowej w małopolskim urzędzie wojewódzkim.

„Dzięki zniesieniu limitów w finansowaniu zabiegów okulistycznych w wielu procedurach znacząco wzrosła liczba zabiegów i skróciły się kolejki” – podkreśliła dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Okulistycznego w Krakowie Ilona Pawlicka.

W jej ocenie liczba chorych jest podobna do tej w latach poprzednich, ale zwiększyła się świadomość społeczna i dostęp do leczenia. Przyznała, że o ile polepszyła się sytuacja osób czekających na operacje, to kolejki do poradni ambulatoryjnej i jaskrowej wciąż są długie.

Tylko w zeszłym roku w szpitalu wykonano 4,6 tys. zabiegów zaćmy (ponad 20 proc. zabiegów w całym województwie) – o 93 proc. więcej niż w latach wcześniejszych. Czas oczekiwania na operację skrócił się z 2,5 roku do 11 miesięcy (w trybie zwykłym), a w trybie pilnym do sześciu miesięcy.

„Jeszcze trzy województwa wykonują podobną liczbę zabiegów, pozostałe mają niższe wskaźniki o 20-30 proc.” – powiedziała dyrektor.

Liczba czekających na zabieg zaćmy skróciła się o 3 tys. osób w stosunku do 2017 r. i wynosi obecnie 5 tys.

Rocznie w szpitalu przeprowadza się ponad 300 zabiegów jaskry, podczas gdy w 2012 r. wykonywano 36 zabiegów.

„Jesteśmy jednym z niewielu z oddziałów okulistycznych, który przekroczył magiczną liczbę 300 zabiegów. To ważne, ponieważ dzięki temu finansowanie zabiegów z NFZ wzrasta o 20 proc.” – mówiła dyrektor.

W zakresie AMD, czyli zwyrodnienia plamki żółtej, lekarze w szpitalu przeprowadzają 1,4 tys. iniekcji doszklistkowych (zastrzyki do oka) – 34 proc. tych zabiegów w regionie.

Roczna liczba witrektomii w Wojewódzkim Szpitalu Okulistycznym przekracza 400 – to ponad 70 proc. tych zabiegów w Małopolsce. Witrektomia to często operacja ostatniej szansy dla wielu osób. Polega na usunięciu składników patologicznych w oku (np. zmian powstałych w wyniku cukrzycy, pourazowych, wylewów krwawych).

W jednostce, jedynej w województwie, rocznie przeprowadza się 25 przeszczepów rogówki.

„Myślę, że jeśli finansowanie będzie takie jak na przestrzeni dwóch ostatnich lat, to sytuacja ulegnie radykalnej poprawie” – powiedziała Pawlicka.

Dyrektor małopolskiego NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska poinformowała, że od dwóch, trzech lat okulistyka jest priorytetem dla NFZ. Tylko na operacje zaćmy Fundusz przeznacza rocznie 60 mln zł w województwie, podczas gdy w 2016 r. było to ok. 38 mln zł.

„W 2019 r. wszystkie zrealizowane świadczenia zapłacone zostały w 100 procentach” – podkreśliła.

PAP

drukuj