Kraków: W 100-lecie urodzin mjr S. Szuro odznaczony medalem Pro Bono Poloniae

W 100-lecie urodzin mjr Stanisław Szuro został odznaczony medalem Pro Bono Poloniae. Podczas poniedziałkowej uroczystości w kościele św. Kazimierza Królewicza w Krakowie jubilat otrzymał też inne wyróżnienia, a list gratulacyjny przesłał mu prezydent RP Andrzej Duda.

Mjr Stanisław Szuro był uczestnikiem kampanii wrześniowej, żołnierzem Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, więźniem obozów hitlerowskich i komunistycznych.

„Był pan major jednym z kamieni rzucanych przez Boga na szaniec Ojczyzny od 1939 r., walcząc w konspiracji, najpierw w Związku Walki Zbrojnej, a potem w Armii Krajowej. Dziękujemy panu majorowi za życie, które jest świadectwem niezłomności, odwagi, stania po stronie wartości, niepodległości i suwerenności” – powiedział szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Józef Kasprzyk.

Oprócz medalu Pro Bono Poloniae, przyznawanego za zasługi w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych oraz krzewienie postaw patriotycznych, szef UKiOR przekazał jubilatowi pamiątkową szablę i ryngraf.

Z okazji 100. urodzin major otrzymał też m.in. odznaczenie burmistrza Wieliczki i Bractwa Kurkowego.

Słowa uznania i wdzięczności za „długą, niezwykle trudną drogę życiową, służbę dla Rzeczypospolitej” złożył mjr. Szuro prezydent RP Andrzej Duda.

„Mimo że odebrano panu bez mała całą młodość, to żadne represje nie zachwiały niezłomnej woli walki o odzyskanie przez nasz naród własnego suwerennego państwa. Po zwolnieniu kontynuował pan te zmagania poprzez pracę edukacyjną, umacniając kolejne generacje młodzieży w dumie z przynależności do wspólnoty, z tak wspaniałej historii i w nadziei na ponowne odrodzenie się wolnej Polski” – napisał prezydent w liście.

Andrzej Duda zwrócił uwagę nie tylko na postawę jubilata w czasach zniewolenia Polski, ale i na trzy dekady aktywności na rzecz współczesnej, niepodległej ojczyzny.

„W pańskiej osobie mamy przykład depozytariusza oraz przykład ofiary i twardej pracy dla dobra wspólnego” – napisał prezydent.

Stanisław Szuro, ps. Zamorski, urodził się 19 października 1920 r. w Krakowie. Przed wojną był junakiem. W 1939 r. wziął udział w wojnie obronnej, po której został internowany w Birsztanach. Podczas okupacji był żołnierzem ZWZ i AK. Został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu Montelupich w Krakowie. W czerwcu 1944 r. trafił do obozu Sachsenhausen-Oranienburg, a w styczniu 1945 r. do obozu Bergen-Belsen.

Po wojnie wrócił do Polski, gdzie został aresztowany przez komunistów i oskarżony o udział w związku Ligi Walki z Bolszewizmem. W 1947 r. został skazany na karę śmierci. Wyrok złagodzono po amnestii 22 lutego 1947 r. do 15 lat więzienia. Karę odbył we Wronkach i w Rawiczu. W 1956 r., w ramach odwilży, został zwolniony z odbywania reszty kary.

Po wyjściu z więzienia Stanisław Szuro ukończył studia historyczne w Krakowie. 22 lutego 1994 r. został zrehabilitowany. Uczestniczył w życiu krakowskich środowisk kombatanckich (był prezesem Oddziału Krakowskiego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego). W 2008 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2017 r. otrzymał awans na stopień majora.

PAP

drukuj