Komunikat Zespołu Wspierania Radia Maryja

ZESPÓŁ WSPIERANIA RADIA MARYJA
w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu
wyróżniony Złotą Odznaką Radia Maryja z Diamentem
30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 56

KOMUNIKAT

 

Radujemy się, bo Telewizja Trwam jest wreszcie, od 15 lutego 2014 r., powszechnie dostępna dzięki obecności na multipleksie. To była prawdziwa batalia z decydentami o uzyskanie tego dostępu dla katolickiego nadawcy. Wspólną modlitwę w tej intencji wspieraliśmy kilkoma milionami podpisów na petycjach przeciwko dyskryminowaniu Telewizji Trwam, setkami marszów w jej obronie, oświadczeniami Konferencji Episkopatu Polski i wielu innych ważnych w życiu społecznym i politycznym instytucji, różnymi inicjatywami zespołów poselskich oraz wieloma innymi działaniami. To wszystko świadczyło o odczuwanej powszechnie potrzebie dostępu do takich środków społecznego komunikowania się, które swoją działalność realizują jako służbę prawdzie w duchu odpowiedzialności za każdego człowieka.

Niedawno (22 marca 2014 r.) Ojciec Święty Franciszek mówił nam o „najważniejszych grzechach mediów”. Podkreślił szczególnie destrukcyjne działania dezinformacji, oszczerstwa i zniesławienia, z których za najbardziej groźną uznał dezinformację. Trafność diagnozy Ojca Świętego odczuwamy wokół siebie, w otaczającym nas świecie. Powinniśmy się tej destrukcyjnej działalności zdecydowanie przeciwstawić. Łatwiej to uczynić, jeśli mamy takie środki społecznego komunikowania się, które kierują nasz umysł ku dobru, wspomagają naszą formację religijną i patriotyczną, pomagają w rozwijaniu naszego człowieczeństwa.

Dziś mamy w Polsce takie właśnie powszechnie dostępne, o zasięgu ogólnopolskim i nawet szerszym, katolickie środki społecznego komunikowania się. Są to: Radio Maryja, „Nasz Dziennik”, kilka tygodników i od niedawna Telewizja Trwam. Swą posługą odciągają one od zła i kierują nasz umysł ku dobru, służą prawdzie, której współczesny człowiek tak bardzo jest spragniony.

Pamiętajmy jednak, że wiedząc o tym i korzystając z tych środków społecznego komunikowania się, powinniśmy tą radością dzielić się z bliźnimi, informować ich o możliwości korzystania z nich. Mówmy więc w naszych środowiskach o nadawanych ciekawych audycjach, o rozwijających naszą wrażliwość filmach, o programach dla dzieci, młodzieży i starszych, o transmisjach z ważnych uroczystości religijnych i patriotycznych. Zachęcajmy bliźnich z takim zapałem, jak czyniliśmy to przy zachęcaniu do poparcia naszych starań o dostęp Telewizji Trwam do multipleksu.

Oglądając, słuchając, czytając, pamiętajmy o potrzebie wspomagania działalności naszych środków społecznego przekazu. Muszą one w wypełnianiu swoich zadań być niezależne od sprawujących władzę, od kapitału, od infiltracji doktryn sprzecznych z nauką Kościoła katolickiego i od innych nacisków. Wokoło dostrzegamy, jak instytucje publiczne, przekazując mediom olbrzymie kwoty z naszych podatków albo pośrednicząc w wydawaniu unijnych środków, uzależniają media od siebie, zyskując ich bezkrytyczne poparcie.

Jeśli chcemy, by nasze środki społecznego komunikowania się były niezależne od takich grup nacisku, to wspierajmy je naszą modlitwą i swoimi ofiarami. Łatwo wykazać, że nawet niewielkie kwoty przekazywane przez wiele osób stają się znaczącym wsparciem i pozwalają na niezależną działalność. Niedawno w informacji przekazanej przez Ojca Dyrektora Radia Maryja usłyszeliśmy o konieczności ponoszenia znaczących opłat za emisję programów Radia Maryja i Telewizji Trwam. Trzeba, abyśmy tą informacją dzielili się również z bliźnimi. Trzeba nam pokazywać także różne możliwości wspierania działalności niezależnych, katolickich środków społecznego komunikowania się, w szczególności zaś Telewizji Trwam, m.in. przez zamieszczanie reklam. Niechaj wiarygodne firmy dołączą do wiarygodnych nadawców, niech reklamują swoje osiągnięcia w Telewizji Trwam.

Przez taką naszą aktywność w tym zakresie będziemy wspomagali rozwój katolickich środków społecznego przekazu, będziemy umożliwiać ich posługę i sami będziemy uczestniczyć w realizacji zadań nowej ewangelizacji.

Nie może ujść naszej uwagi fakt, iż obecnie, gdy mija 25 lat od rozpoczęcia przez naszą Ojczyznę pokonywania „wirażu dziejów”, na multipleksach znalazł się tylko jeden nadawca katolicki, Telewizja Trwam. A i to nastąpiło dopiero po kilkuletniej batalii społecznej. Wszystkie pozostałe miejsca zajęli nadawcy będący tubą propagandową obecnej władzy i tych ośrodków, które propagują obce nam zasady moralne. Zanosi się na to, że będzie jeszcze gorzej i już wkrótce, w zaciszu gabinetów, po „uspokojeniu” nas, walczących o dostęp Telewizji Trwam do multipleksu, rozdzielone zostaną pozostałe miejsca. W efekcie może dojść do sytuacji, że na 56 pozycji multipleksowych będzie tam tylko jedno miejsce dla katolickiego nadawcy. A przecież potrzeba nam również katolickiej formacji dzieci i młodzieży oraz spektrum telewizyjnych programów katolickich. Dziś konieczne jest, aby dalszy przebieg przydzielania miejsc na multipleksach znajdował się pod społecznym nadzorem, a nie pozostawał w rękach kilku decydentów.

*

W perspektywie zbliżającej się kanonizacji Jana Pawła II warto odwołać się do Jego słów zapisanych w książce „Wstańcie, chodźmy!”: „nie wolno odwracać się od prawdy, zaprzestać jej głoszenia, ukrywać, nawet jeśli jest to prawda trudna, a jej wyjawienie wiąże się z wielkim bólem. »Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli« (J 8, 32) – oto jest nasze zadanie i zarazem nasze oparcie!”.

*

Wszystkim przekazujemy serdeczne pozdrowienia, oczekując triumfu Zmartwychwstałego Chrystusa, który potwierdził, że miłość odnosi zwycięstwo.

W imieniu Zespołu Wspierania Radia Maryja
Przewodniczący
Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Warszawa – Kraków, dnia 10 kwietnia 2014 r.
Skład Zespołu Wspierania Radia Maryja:

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski – Warszawa

prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki (przewodniczący) – Kraków

prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak – Warszawa

prof. dr hab. Aleksander H. Krzymiński – Warszawa

prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska – Warszawa

prof. dr hab. Wacław Leszczyński dr h.c. – Wrocław

prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski – Monachium

prof. dr hab. Janina Moniuszko-Jakoniuk – Białystok

prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – Poznań

prof. dr hab. Ludwika Sadowska – Wrocław

prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski – Warszawa

dr inż. Antoni Zięba – Kraków

Z Zespołem stale współpracuje Grupa Wspomagająca licząca ponad 1200 osób i organizacji.

drukuj

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl