Komisja kultury zajmie się nowelą prawa prasowego

Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu zajmie się nowelą prawa prasowego. Na dziś zaplanowano pierwsze czytanie projektu, którego autorem są ludowcy.

Projekt przewiduje, m.in. uznanie za prasę publikacji w internecie, nową definicję zawodu dziennikarza oraz zmianę w przepisach dotyczących autoryzacji.

Obecnie obowiązujące przepisy za prasę uznają tylko treści wyrażone: drukiem, dźwiękiem albo dźwiękiem i obrazem. Zgodnie z projektem PSL-u prasą mają być wszelkie „zarejestrowane publikacje periodyczne”, także te „istniejące i powstające w wyniku postępu technicznego”. Wyłączone mają być z tego m.in. blogi.

Dr Hanna Karp, medioznawca zwraca uwagę, że prawo prasowe sięga korzeniami stanu wojennego. Znajdują się w nim zapisy m.in. o PRL-u. Medioznawca podkreśla, że potrzebne są zmiany, jednak ciągle nie możemy się doczekać tego, co byłoby potrzebne do dobrego funkcjonowania prasy i dziennikarzy. Niepokojąca jest również propozycja PSL-u dotycząca redaktorów naczelnych – dodaje dr Hanna Karp.

Dotychczas redaktor naczelny, który prowadzi gazetę, czy jakiekolwiek inne medium powinien wykazać się polskim obywatelstwem. Obecny projekt proponuje, aby odejść od tego rodzaju zapisu. To bardzo mnie niepokoi i nie jestem pewna, czy to jest dobry pomysł. Jestem bardzo ciekawa, jakiego rodzaju uzasadnienie idzie za tą propozycją – powiedziała dr Hanna Karp.

Projekt PSL-u przewiduje także wykreślenie z zadań dziennikarza „służby państwu”. Pozostałby jednak dalej zapis o służbie społeczeństwu.

RIRM

drukuj