Kolejna szkoła pod nadzorem ministra rolnictwa

Zespół szkół rolniczych wchodzących w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie od 1 stycznia 2021 r. trafi pod nadzór ministra rolnictwa. Będzie to już 55 placówka oświatowa w gestii resortu – poinformowało dziś ministerstwo.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski w obecności sekretarza stanu Szymona Giżyńskiego i zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin Krzysztofa Soski podpisał porozumienie w tej sprawie.

W związku z tym, od 1 stycznia 2021 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi stanie się dla tej szkoły organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny. Przejęcie kolejnej szkoły, tym razem na terenie województwa zachodniopomorskiego, stanowi uzupełnienie ogólnokrajowej sieci resortowych szkół rolniczych.

„Chcemy, żeby te szkoły stanowiły pewnego rodzaju kościec, szkielet kształcenia w zawodach rolniczych i zawodach pokrewnych. Zawód rolnika jest zwodem bardzo trudnym. Wymagania stawiane w tej chwili rolnictwu są coraz wyższe. Bez odpowiedniego przygotowania zawodowego rolnik nie poradzi sobie z prowadzeniem nowoczesnego gospodarstwa” – zaznaczył Jan Krzysztof Ardanowski.

Minister powołując się na dotychczasowe doświadczenia w zarządzaniu szkołami resortowymi, zaznaczył, że coroczna ich oferta jest różnicowana w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy oraz predyspozycji i zainteresowań młodzieży. Podobnie i przejmowana szkoła w Szczecinie wykorzystując swój potencjał kadrowo-dydaktyczny, stanie się ośrodkiem edukacji odpowiadającym na tego rodzaju oczekiwania.

„Wiedza wyniesiona z doświadczeń rodziców, dziadków jest już niewystarczająca. Zarówno do rolnictwa, jak i ogrodnictwa wchodzą nowe techniki i technologie, wszystko to co nazywamy rolnictwem precyzyjnym. Podejmowanie decyzji coraz częściej wspomagane jest przez sztuczną inteligencję, satelity, drony. Stosowane jest precyzyjne nawożenie i środki ochrony roślin tylko w takich ilościach, jakie są niezbędne, tak aby chronić środowisko. To wszystko wymaga niezbędnej specjalistycznej wiedzy” – zaznaczył szef resortu rolnictwa.

„Te placówki, które ministerstwo przejmuje i będzie przejmować mają być najlepszymi szkołami rolniczymi w Polsce. Widać, że zainteresowanie szkołami przejmowanymi przez resort wyraźnie rośnie, a to oznacza, że rośnie zaufanie do kształcenia w nich” – podkreślił min. Ardanowski.

W ogólnokrajowej sieci resortowych szkół rolniczych są już 54 szkoły.

PAP

drukuj