Kary administracyjne za niedopełnienie obowiązków spółek od dziś będą większe

Od dziś znacznie wzrastają kary administracyjne za niewłaściwe wykonywanie obowiązków ciążących na emitentach giełdowych. To efekt nowelizacji ustaw finansowych, które z dniem dzisiejszym wchodzą w życie i które ostatecznie dostosowują polskie prawo do unijnego rozporządzenia MAR.


Dziś w życie wchodzi nowelizacja ustaw o obrocie instrumentami finansowymi i o ofercie publicznej, które ostatecznie dostosowują polskie prawo do tzw. unijnego rozporządzenia MAR. Głównym celem przepisów jest zapobieganie nadużyciom na rynku kapitałowym oraz zapewnienie jego większej przejrzystości.

Unijne rozporządzenie stosowane jest bezpośrednio w polskim prawie od 3 lipca 2016 roku. Jednak do tej pory brak było przepisów, które by unifikowały jej zapisy z polskim prawem. Te będą obowiązywać właśnie od dziś.

– Do tej pory te same obowiązki były zawarte w prawie polskim i rozporządzeniu MAR. Zgodnie z zasadą pierwszeństwa stosowanie rozporządzeń unijnych przed prawem polskim, obowiązki uregulowane w rozporządzeniu MAR powinny być stosowane zamiast obowiązków wynikających z przepisów polskich. Trzeba było zatem wyczyścić z polskich przepisów te elementy, które się dublowały – tłumaczy Dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Robert Wąchała.

Od 6 maja 2017 roku zmieniają się również sankcje. W przypadku sankcji karnych,  gdzie karane jest ujawnianie i wykorzystywanie informacji poufnych oraz manipulacja instrumentami finansowymi, zmiany są „kosmetyczne”. W przypadku kar administracyjnych zmieniane są wysokości sankcji, które będą odtąd określane kwotą maksymalną, procentem przychodów lub krotnością korzyści.

 

TV Trwam News/RIRM

drukuj