Ekologiczne Forum Młodzieży: Zakaz wycinania drzew i zabijania zwierząt zaczął urastać do rangi najwyższej i praktycznie jedynej formy ochrony przyrody

Dzięki natarczywej propagandzie rozpowszechnianej przez liberalno-lewackie środki masowego przekazu, rozpoczęto proces zmiany mentalności Polaków, podstawę wyjątkowego stanu środowiska przyrodniczego terenów wiejskich. Zakaz wycinania drzew i zabijania zwierząt zaczął urastać do rangi najwyższej i praktycznie jedynej formy ochrony przyrody. Polskie leśnictwo i polskie łowiectwo zaczęło być traktowane wręcz jako główne zagrożenie dla polskiej przyrody ożywionej – napisało w oświadczeniu wydanym z okazji I Marszu Św. Huberta Ekologiczne Forum Młodzieży.

Poniżej publikujemy całość oświadczenia wydanego przez Ekologiczne Forum Młodzieży:

RIRM

drukuj