Nagroda dziennikarzy dla TV Trwam

Na Jasnej Górze pod hasłem „Kto idzie ze Mną, nie będzie chodził w ciemności” odbyła się pielgrzymka dziennikarzy. W trakcie jej trwania TV Trwam otrzymała od Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy  nagrodę roku 2012 za niezłomną walkę o prawdę w mediach.

Centralnym punktem spotkania ludzi mediów w duchowej stolicy Polski była Msza św., której przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. abp Wacław Depo – Metropolita Częstochowski. Ks. abp. przypominając słowa Króla Salomona (z pierwszej Księgi Królewskiej), który prosił Boga o serce rozumne przypomniał, że kryterium i motywacją pracy tak dziennikarza jak i polityka powinna być prawda.

– Sukces czy korzyści materialne trzeba budować na prawdzie. Inaczej mogą być zwodnicze i prowadzić do zafałszowania prawdy i niesprawiedliwości, która wcześniej czy później uderzy. Prośba Salomona pozostaje więc stałym zadaniem dla nas wszystkich, dlatego prosimy Maryjo uproś nam serce rozumne do rozróżniania prawdy i kłamstwa –mówił ks. abp Wacław Depo.

Metropolita Częstochowski wezwał też zebranych by jeszcze bardziej kochać Kościół.

– Jeśli będziemy jeszcze więcej kochać Kościół objawiony w Chrystusie przez Matkę Maryję, wtedy będziemy mieć radość służby – trudnej, wymagającej, ale właściwej. Prośmy więc Maryję o wstawiennictwo u Syna, abyśmy byli ludźmi rozumnych i nieustraszonych serc. Bogatych nadzieją na lepszy ludzki i bardziej boży świat – dodaje ks. abp Wacław Depo.

I Ogólnopolskie spotkanie rozpocznie się o godz. 11:00 Mszą św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej pod przewodnictwem  J. E. ks. abp. Wacława Depo – Metropolity Częstochowskiego, przewodniczącego Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu.

Pomysł zorganizowania pielgrzymki zrodził się w łódzkim oddziale Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, ale został podjęty także przez ogólnopolskie KSD, jak i Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Msze Św. transmitowała TV Trwam.

 

*   *   *

Dziennikarze wystosowali list do Ojca św. Benedykta XVI. Podziękowali Papieżowi za trud, jaki wkłada w kierowanie Kościołem. Poprosili też o błogosławieństwo.

 

Częstochowa, 13 października 2012 r.

Jego Świątobliwość Benedykt XVI

Papież

Najczcigodniejszy Ojcze Święty, na progu rozpoczętego Roku Wiary i w czasie trwania Synodu Biskupów w Rzymie na temat nowej ewangelizacji, grupa pielgrzymujących dziennikarzy pod przewodnictwem J. Ekscelencji Abpa Wacława Depo, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu, zgromadzona u tronu Matki Bożej w Częstochowie, pragnie Ci przesłać najserdeczniejsze wyrazy pozdrowień i wdzięczności.
Dziękując za wszelki trud związany z kierowaniem naszym Kościołem, pragniemy zarazem prosić Cię o udzielenie nam Twego papieskiego błogosławieństwa. Jest to bowiem nasza I Pielgrzymka Dziennikarzy w Polsce zorganizowana wspólnie przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich do naszej Jasnogórskiej Pani, którą prosimy o orędownictwo u swego Syna Jezusa Chrystusa.
W tym miejscu, tak ważnym dla naszej Ojczyzny, jeszcze lepiej odkrywamy odpowiedzialność związaną z naszą dziennikarską pracą, a także konieczność jednoczenia swoich sił, aby dziennikarstwo w Polsce stawało się skutecznym i owocnym środkiem komunikowania, jak również było rzeczywiście nośnikiem prawdy i chrześcijańskiej nadziei.

 

Biuro Prasowe
Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

RIRM

 

 

drukuj