Dzień skupienia dla kapłanów w Roku Świętym Miłosierdzia

W Rzymie odbywa się dziś dzień skupienia dla kapłanów. Wpisuje się on w trzydniowy Jubileusz Kapłanów, który rozpoczął się wczoraj. Spotkanie zostało zorganizowane z okazji trwającego Roku Miłosierdzia.

Przed południem rozpoczęły się rekolekcje, które głosi papież Franciszek. Rozważania na temat kapłana, jako sługi miłosierdzia zostały podzielone na trzy części. W pierwszej z nich Ojciec Św. Franciszek zwrócił uwagę na bezmiar Bożego Miłosierdzia.

Papież zaznaczył, że Ewangelia ukazuje nam wiele pięknych przykładów ludzi, którzy przekraczają siebie, aby zyskać miłosierdzie.

Osoby najprostsze – grzesznicy, chorzy, opętani – są natychmiast podnoszone przez Pana, który sprawia, że przechodzą od wykluczenia do pełnego włączenia, od dystansu do uczty. Nie można tego zrozumieć inaczej, jak tylko w kluczu nadziei, w kluczu apostolskim, w kluczu osoby, która została obdarzona miłosierdziem, aby sama z kolei obdarzyła miłosierdziem – mówił papież Franciszek.

Transmisję z Watykanu prowadzi TV Trwam.


RIRM/TV Trwam News

drukuj