Dwustronna deklaracja Polski i Litwy w sprawie oświaty

W środę podpisana została dwustronna deklaracja w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej na Litwie i edukacji litewskiej mniejszości w Polsce. Dokument podpisali ministrowie edukacji obu państw.

Deklaracja została podpisana w oparciu m.in. o postanowienia traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z 1994 roku.

Strony zobowiązały się do systematycznego monitorowania jakości edukacji polskiej mniejszości narodowej na Litwie oraz wzrostu jakości edukacji litewskiej mniejszości narodowej w Polsce. Zgodnie z deklaracją, dokonana zostanie analiza możliwych sposobów organizacji egzaminu maturalnego z języka polskiego jako ojczystego na poziomie państwowym na Litwie. Dokonana ma zostać także analiza zaliczenia wyniku egzaminu przy wstępie na studia.

Wzmacniana będzie współpraca polskich i litewskich instytucji odpowiedzialnych za organizację egzaminów państwowych. Strona litewska zobowiązała się zapewnić podręczniki w języku ojczystym dla uczniów szkół z polskim językiem nauczania. W ramach współpracy odpowiednich instytucji Litwy i Polski organizowane będą szkolenia dla nauczycieli.

Od kilkunastu miesięcy pracował wspólny zespół polsko-litewski, który przygotowywał treść deklaracji. Staraliśmy się uwzględnić zarówno postulaty polskiej mniejszości mieszkającej na Litwie, jak i litewskiej mniejszości mieszkającej w Polsce. Wyznaczamy konkretny termin przygotowania harmonogramu działań, które będą realizowały zapisy tej deklaracji. Przewidujemy, że w marcu przyszłego roku uda nam się spotkać w Wilnie i podpisać konkretny harmonogram działań, który doprowadzi do realizacji tej wspólnej deklaracji – mówi minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Na Litwie działa 70 szkół z polskim językiem nauczania, w których uczy się około 11 tys. uczniów.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj