Coraz bliżej do porozumienia między Polską a KE?

Za miesiąc może dojść do porozumienia pomiędzy Polską a Komisją Europejską – uważa wiceszef Komisji Europejskiej Franz Timmermans, który podsumował wizytę w Warszawie. Tymczasem Sejm przyjął zmiany w ustawach o ustroju sądów powszechnych, Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Prace trwały dwa dni.

Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans pozytywnie podsumował poniedziałkową wizytę w Polsce. Jak mówił, prawdziwy dialog z Polską prowadzi do porozumienia. Warunkiem ugody ma być jednak wprowadzenie w życie warunków komisji. Chodzi m.in. o wyrównanie wieku emerytalnego sędziów bez względu na płeć oraz wybranie sędziów-członków KRS przez środowisko sędziowskie. Dlatego Sejm ekspresowo zajął się zmianami w przepisach.

– Sam pan Frans Timmermans mówił, że ma nadzieję, że już do połowy maja zostanie osiągnięty kompromis z Polską w sprawie reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wydaje się, że ten pośpiech jest tym spowodowany, aby te ustawy nowelizujące weszły w życie jak najszybciej, jeszcze w kwietniu – mówi prawnik prof. Marek Szydło.

Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka przyjęła szereg poprawek – informuje poseł Prawa i Sprawiedliwości Daniel Milewski.

– Zgłoszona wczoraj podczas posiedzenia komisji poprawka przewidywała, iż kompetencja na wyrażenie zgody na dalsze sprawowanie urzędu przez sędziego po osiągnięciu przez niego wieku, w którym przechodzi w stan spoczynku, powinna zostać przekazana KRS z wyłączeniem innych organów, jak prezydent RP czy minister sprawiedliwości – wyjaśnia Daniel Milewski.

Wiek emerytalny dla sędziów zostanie zrównany do 65 lat, jednak kobiety na własną prośbę będą mogły przejść na emeryturę w wieku 60 lat. Jest też regulacja uniemożliwiająca blokowanie prac KRS-u przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. Małgorzatę Gersdorf.

– Jest przepis dot. zwołania pierwszego posiedzenia KRS, które będzie miał zwoływać Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Jeśli on tego nie uczyni w wymaganym ustawą terminie, wtedy taki obowiązek przejdzie na najstarszego wiekiem członka KRS – mówi prawnik Marcin Jakóbczyk.

Przewodniczący sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Stanisław Piotrowicz zaznacza, że wprowadzenie ustaw jest konieczne i dodaje, że Komisja Europejska powinna być z nich zadowolona.

– Myślę, że tak, bo np. wprowadzamy pewne ograniczenie dla ministra sprawiedliwości przy odwoływaniu prezesów i wiceprezesów – wskazuje poseł PiS Stanisław Piotrowicz.

Minister będzie musiał zasięgnąć opinii kolegium danego sądu. Kierujący Izbą Dyscyplinarną będzie samodzielnie, bez udziału Pierwszego Prezesa SN, dysponował budżetem. Zmiany dopuszczają także do orzekania ławników z warszawskich sądów okręgowych w okresie przejściowym trzech miesięcy. Ławników wyznaczać mają prezesi izb, a nie Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz przekonuje, że rząd musiał ugiąć się przez żądaniami komisji.

– Żeby nie zostały nałożone na Polskę jakiekolwiek sankcje, ograniczony budżet dla polskiego rolnictwa, polskich przedsiębiorców, jest dobrą decyzją i my się z niej będziemy cieszyć – mówi prezes Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak zauważa prof. Jakub Stelina, unijni politycy chcą wyjść z twarzą z forsowanych miesiącami niezręcznych zarzutów.

 

– Unia się cofa. Oczekuje też, aby Polska się cofnęła, tak aby ten kompromis był tu osiągnięty. Myślę, że stąd biorą się te zmiany. To jest taki wyraz, aby pokazać dobrą wolę. Te zmiany nie są duże – wskazuje prawnik prof. Jakub Stelina.

O zawartym porozumieniu Franz Timmermans może poinformować 14 maja na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich.

 

 

TV Trwam News/RIRM

 

drukuj