Autorstwa Archsz - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97339198

Budowa zamku w Stobnicy została wstrzymana

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wstrzymał budowę tzw. zamku w Stobnicy. Stwierdził nieważność pozwolenia na budowę i uchylił zaskarżoną w tej sprawie decyzję wojewody wielkopolskiego. Decyzja Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest ostateczna. Strony mogą ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w ciągu 30 dni. 

Budowa tzw. zamku w Stobnicy jest prowadzona na obszarze Natura 2000. Powstający na skraju Puszczy Noteckiej obiekt ma liczyć 14 nadziemnych kondygnacji i mieć kilkudziesięciometrową wieżę. Inwestorem jest poznańska spółka.

O inwestycji zrobiło się głośno w 2018 roku, kiedy CBA rozpoczęło badanie prawidłowości wydanych decyzji w związku z realizacją budowy. Minister środowiska polecił Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wszczęcie pilnej kontroli procesu wydania decyzji ws. budowy. Sprawa została też skierowana do prokuratury. Teraz, po rozpatrzeniu odwołań Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz inwestora, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego stwierdził nieważność decyzji starosty obornickiego z 2015 r. na budowę tzw. zamku w Stobnicy. Tym samym uchylił zaskarżoną w tej sprawie decyzję wojewody wielkopolskiego.

Na terenie inwestycji przewidziano m.in. hale garażowe z miejscami postojowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Okazuje się, że ich parametry przekraczają wartości w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  Jednak ówczesny wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk uznał ważność zgody na budowę w Stobnicy. W połowie grudnia Łukasz Mikołajczyk został odwołany z funkcji. W lipcu ubiegłego roku w związku z inwestycją zatrzymano i przedstawiono zarzuty siedmiu osobom – urzędnikom i przedstawicielom firmy budującej tzw. zamek w Stobnicy. Oskarżeni nie przyznają się do winy.

TV Trwam News

drukuj