4,6 tys. placówek Poczty Polskiej oferuje ubezpieczenia dla rolników

4,6 tys. placówek Poczty Polskiej oferuje w całym kraju ubezpieczenia upraw rolnych. Najwięcej zawieranych umów obejmuje ryzyko gradu, zaś najczęściej ubezpieczane są uprawy: zbóż, rzepaku i kukurydzy.

Jak informuje rzecznik prasowy Poczty Polskiej, Justyna Siwek, w tym roku zainteresowanie dotowanymi ubezpieczeniami rolnymi jest bardzo duże. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych od kwietnia br. rozpoczęło sprzedaż kolejnego sezonu dotowanych ubezpieczeń rolnych.

Jedną z zalet oferty ubezpieczeń pocztowych jest jej dostępność w tysiącach miejsc w całym kraju. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w mniejszych miejscowościach lub nawet na terenach wiejskich w najbliższej dla rolnika placówce Poczty Polskiej, a więc bez konieczności podróżowania do dużych miast.

„Poczta Polska udostępnia szerokie portfolio ofertowe. Klienci, którzy odwiedzają nasze placówki, mogą skorzystać nie tylko z usług pocztowych, ale także bankowych i finansowych” – zapewniła rzecznik Justyna Siwek.

Dodała, że w placówkach Poczty Polskiej można znaleźć „dobrze zoptymalizowaną ofertę ubezpieczeniową” dotyczącą m.in. dotowanych agroubezpieczeń.

W zakresie dotowanych ubezpieczeń rolnych Pocztowego TUW najwięcej klientów wybiera ochronę plonów przed ryzykiem gradu. Do upraw najczęściej obejmowanych ubezpieczeniem należą: zboża, rzepak i kukurydza.

Najwięcej polis ubezpieczenia zbiorów zbóż zawieranych jest w województwach: mazurskim, wielkopolskim, mazowieckim, lubuskim, podlaskim; rzepaku w województwach: warmińsko–mazurskim, lubelskim, mazowieckim; kukurydzy w województwach: podlaskim, wielkopolskim, mazowieckim, dolnośląskim.

Dla klientów posiadających kilka ubezpieczeń z oferty dedykowanej dla rolników w Pocztowym TUW przygotowano rabaty. Przy okazji ubezpieczania upraw rolnych można skorzystać z propozycji pozostałych ubezpieczeń obowiązkowych i dobrowolnych na specjalnych warunkach: OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia maszyn rolniczych Agrocasco, ubezpieczenia mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, OC w życiu prywatnym czy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – informuje Siwek.

Rzecznik zauważa, że w ofercie ubezpieczeniowej znajduje się także specjalny produkt „Bezpieczne Prace Rolnicze”, dostępny dla osób dokonujących wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników KRUS w placówce pocztowej. Ubezpieczenie stworzono w celu zapewnienia zabezpieczenia finansowego rodziny rolnika na wypadek jego śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem związanym z wykonywaniem prac w gospodarstwie rolnym.

PAP

drukuj