2,5 tys. pługów i 291 magazynów soli przygotowała GDDKiA na sezon zimowy

Kilka tysięcy ludzi dysponujących ok. 2,5 tys. pługów, pługosolarek czy pługów wirnikowych będzie pracować w trakcie sezonu zimowego przy utrzymaniu dróg krajowych, za które odpowiada GDDKiA. Przygotowanych jest 291 magazynów i prawie pół miliona ton soli.

Jak przypomniała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrzymuje ona ponad 17,7 tys. km dróg krajowych, a z uwzględnieniem dodatkowych jezdni, np. dróg serwisowych, to ponad 20 tys. km.

Dyrekcja przewiduje, że w sezonie 2020/2021 do zimowego utrzymania dróg zużytych może zostać około 470 tys. ton soli drogowej, 2,3 tys. ton chlorku wapnia oraz 42 tys. ton materiałów uszorstniających.

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD), w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości, prowadzone są w trybie 24-godzinnym siedem dni w tygodniu – przypomniała Dyrekcja. Realizowane są, co do zasady, przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi GDDKiA zawarła umowy.

Jak podkreślił p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, utrzymanie sieci drogowej to nie tylko remonty, przebudowy, ale również zimowe utrzymanie dróg.

„Niezwykle istotne, ponieważ w trudnych warunkach atmosferycznych zmieniają się właściwości jezdne naszych pojazdów. Reakcja służb utrzymaniowych musi być skuteczna i zapewniać bezpieczeństwo użytkowników dróg” – zaznaczył Tomasz Żuchowski.

PAP

drukuj