Posprzątaj grób żołnierza

Wiele żołnierskich mogił jest bezimiennych. Nasza pamięć o tych, którzy
przelali krew w obronie polskich granic, wyraża się w modlitwie, ale też w
konkretnych działaniach, m.in. w dbałości o stan techniczny grobów i cmentarzy
wojennych. – To jedno z ważniejszych zobowiązań, jakie społeczeństwo zaciągnęło
wobec tysięcy poległych, często bezimiennych obrońców naszej Ojczyzny – mówił
Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki. – Cmentarze wojenne są częścią naszej
historii i są naszą tożsamością, a obowiązkiem wobec młodych pokoleń jest
przekazywanie tych wartości – zaznaczyła Halina Lipke, dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, zwracając uwagę, że
przepisy międzynarodowe w myśl konwencji genewskiej zobowiązują państwa do
opieki nad miejscami spoczynku poległych na wojnie.

Mazowsze jest jednym z regionów Polski, na którym znajduje się najwięcej miejsc
spoczynku poległych w walkach żołnierzy lub zamordowanych cywilów. To 140
cmentarzy wojennych z czasów I i II wojny światowej, 244 kwatery oraz 822 mogiły
zbiorowe i indywidualne, łącznie ponad 1,2 tysiąca. Mogiły obejmują okres
przedrozbiorowy, poległych w powstaniach, dwóch wojnach czy mogiły ofiar terroru
stalinowskiego. Spoczywają w nich nie tylko oficerowie i żołnierze Armii
Krajowej, polscy cywile, ale także żołnierze innych narodowości. Groby w
Jesówce, Ząbkach, Sochaczewie, cmentarz Powstańców Warszawy na Woli, cmentarze w
Laskach, Palmirach, cmentarz wojskowy na Powązkach – to tylko niektóre z nich.
W tym roku na rewitalizację, konserwację i czynności związane z utrzymaniem
porządku wojewoda mazowiecki przeznaczył 1 mln 700 tys. złotych. Ale to nie
wszystko. Urząd wojewódzki podjął współpracę z Radą Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa, która wspiera te prace podobnie jak samorządy. – Od kilku lat
nakłady na rewitalizację, remonty i utrzymanie cmentarzy i mogił wzrastają, jest
to więcej niż wspomniana kwota – mówi dyrektor Halina Lipke, zwracając uwagę, że
w województwie mazowieckim w 2011 r. 38 gmin przejęło na siebie ciężar opieki
nad cmentarzami wojennymi.
Do 30 czerwca każdego roku gminy mogą składać wnioski o przyznanie przez
wojewodę dotacji na prace remontowe, konserwację czy utrzymanie porządku na
cmentarzach. W tym roku podpisano 72 umowy o pomoc finansową. Dyrektor Lipke
ocenia stan cmentarzy i mogił jako dobry, rzadko też zdarzają się akty
wandalizmu i w zasadzie jest to problem marginalny.

 

Agnieszka Gracz

 


Krajowa baza danych cmentarzy wojennych znajduje się na stronie
http://groby.radaopwim.gov.pl.

 

drukuj