Prof. W. J. Wysocki: Polska już we wrześniu 1939r. podjęła walkę podziemną z okupantem

Polska od początku, już od wrześniowych walk, podjęła walkę podziemną – powiedział prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, wspominając dzisiejszą 76. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Armia Krajowa jest uważana za największe i najlepiej zorganizowane podziemne wojsko działające w okupowanej Europie. Jej głównym zadaniem było prowadzenie oporu zbrojnego przeciwko hitlerowskiemu i sowieckiemu okupantowi.

Ekspert do spraw wojskowości, prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki, podkreśla, że Związek Walki Zbrojnej postanowiono przekształcić w Armię Krajową m.in. dlatego, że armia to już oznaczało siłę zbrojną, która jest częścią Wojska Polskiego.

– Najpierw z polecenia marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, naczelnego wodza, we wrześniu utworzona została Służba Zwycięstwu Polski z gen. Michałem Tokarzewskim-Karaszewiczem na czele. Gen. Władysław Sikorski, nowy naczelny wódz, przekształcił SZP w Związek Walki Zbrojnej, którą potem zdecydował się przekształcić właśnie w Armię Krajową. Armię – bo to już oznaczało, że to jest siła zbrojna, która jest częścią Wojska Polskiego – akcentuje prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki.

W okresie maksymalnej zdolności bojowej w lecie 1943 roku siły Armii Krajowej liczyły ok. 380 tys. osób, w tym 10 tys. oficerów. Podlegali oni Naczelnemu Wodzowi i rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

RIRM

drukuj