Spotkania ze Zmartwychwstałym. Droga Światła

O. Jacek Salij OP

Via lucis w społeczeństwach naznaczonych kulturą śmierci może być bodźcem do odnowy kultury życia, otwartej na nadzieję i pewność wiary” – czytamy w dokumencie Stolicy Apostolskiej o pobożności ludowej i liturgii. Via lucis – Droga światła to przedłużenie tradycyjnej Drogi krzyżowej – Via crucis.

Jest jednym z najnowszych nabożeństw Kościoła katolickiego, które powstało pod koniec XX wieku. Polega ono na rozważaniu centralnego wydarzenia wiary, jakim jest zmartwychwstanie Chrystusa. Wierni, podążając za paschałem, zatrzymują się na 14 stacjach, by spotkać Pana, który napełnia ich swoim nadprzyrodzonym światłem. Głębokie rozważania będą pomocą w przewodniczeniu nabożeństwu lub w indywidualnym odprawianiu.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj