Modlitewnik za wstawiennictwem bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

red. ks. Leszek Smoliński

Modlitwy zebrane w modlitewniku zostały tak dobrane, by najpełniej oddać duchowe przesłanie Prymasa Tysiąclecia, a także by w najpiękniejszy sposób wyrazić swoją ufność w jego niezwykłe orędownictwo u Boga. Dla wszystkich modlitewnik będzie niepowtarzalnym źródłem natchnienia do gorliwej modlitwy, dziękczynienia i prośby o potrzebne łaski.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj