Maryja Matka Jezusa

Renu Rita Silvano STD

Piękna, wzruszająca historia o Maryi – Wybrance Boga, przepełnionej wiarą. Inspiracją do jej powstania były konkretne fragmenty Biblii, których bohaterką była Maryja oraz nauczanie Kościoła. Celem publikacji jest wprowadzenie Czytelnika w relację miłości z Maryją, która oparta będzie na Słowie Bożym.

Stworzony przez autorkę opis uczuć i myśli Maryi, jest próbą rekonstrukcji różnych wydarzeń z Jej życia. Obserwujemy Maryję od czasu, gdy jako młoda dziewczyna została poślubiona Józefowi, przez tajemnicę Zwiastowania, Nawiedzenia św. Elżbiety, Narodzin Jezusa, aż do Zesłania Ducha Świętego. Autorka, opisując życie tak niezwykłej osoby, jaką jest Najświętsza Maria Panna, połączyła teksty biblijne z osobistymi spostrzeżeniami. Istotnymi dla treści było kobiece spojrzenie na Maryję, ukazanie  psychologicznych aspektów dokonywanych przez Nią wyborów, próba oceny niezrozumiałych dla Niej sytuacji.

Pisząc o życiu Maryi, autorka oparła swe rozważania na głębokiej wierze, modlitewnej  lekturze fragmentów Biblii. Cenną wskazówką stało się dla niej nauczanie Kościoła. Książka ma charakter kontemplacyjny.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj