A Bogiem było Słowo!

JE ks. bp Józef Zawitkowski

Kazanie ks. bp. Józefa Zawitkowskiego wygłoszone 30 listopada 2013 r. z okazji 22. rocznicy powstania Radia Maryja to odpowiedź na ataki pod adresem Kościoła w Polsce ze strony wielu świeckich mediów.

Z tymi aktami słownej przemocy – niesprawiedliwymi osądami, bezpodstawnymi oskarżeniami i złorzeczeniem – spotyka się w szczególny sposób toruńska rozgłośnia, która od ponad dwóch dekad pełni rolę sumienia narodu – nie boi się nazywać rzeczy po imieniu, niestrudzenie walczy o ukazywanie w mediach prawdy, nie ulega naciskom, lecz niezłomnie stoi po stronie Chrystusa i Jego Kościoła. Wszystkim, którzy oczerniają Radio Maryja, często zupełnie go nie znając, Kapłan przypomina słowa Pisma Świętego: „Błogosławcie sobie, a nie złorzeczcie!” (por. Rz 12, 14). W czasach, gdy Kościół w Polsce nękają różne bolączki, także pochodzące z Jego wnętrza, ks. bp. Józef Zawitkowski przypomina o niezwykłej godności kapłana, przez wielu negowanej. „Obudźcie się, ludzie nauki, ludzie kultury, prawnicy, profesorowie! Obudźcie się, księża, biskupi, nauczyciele! Obudź się, Polsko!” – apeluje o sprzeciwienie się laicyzacji państwa, atakom na Kościół i szerzeniu wśród społeczeństwa ideologii sprzecznych z jego nauką.

Informacja: Fundacja „Nasza Przyszłość”

drukuj