Wpisy

[TYLKO U NAS] Red. E. Nowina Konopka: Celem „Naszego Dziennika” nie jest gonienie za sensacją, ale ewangelizacja

Nie gonimy za sensacją. Staramy się pokazywać to, co przyniesie dobro, czyli dobre wydarzenia. Piętnujemy także te złe, bo to też jest ewangelizacja, poprzez ostrzeganie przed złem. Redakcja pracuje i dziękujemy Bogu, że „Nasz Dziennik”  codziennie się ukazuje – powiedziała Ewa Nowina-Konopka, redaktor naczelny „Naszego Dziennika” w audycji „Aktualności dnia” na antenie Radia Maryja.

Lato z Chrystusem na Mazurach

Uroczysta Msza św., spektakl, pielgrzymka, radosne uwielbienie i jeden cel: ewangelizacja. 2 lipca na Wzgórzu św. Brunona w Giżycku pod hasłem „Gdzie chrzest, tam nadzieja” rozpoczyna się 7. edycja „Lata z Chrystusem na Mazurach”.