Wypłyń na głębię – DUC IN ALTUM

Audio MP3
Pobierz

Dzieło św. Grzegorza Wielkiego

O tempora! O mores! Znane jest nam to łacińskie zawołanie
Cycerona, które wyraża oburzenie na widok zepsucia obyczajów: "Co za czasy!
Co za obyczaje!?".
Ale to nie sam czas, a ściślej historia jako taka tworzy dobre czy złe obyczaje,
lecz człowiek, który żyje przyzwoicie albo nie. Wiadomo bowiem, że każdy z
nas, jako istota rozumna i wolna, na swój sposób i w swoim zakresie tę historię
tworzy. Jest więc jej podmiotem. Ale dlatego jednocześnie jest jej przedmiotem,
czyli podlega jej prawom. Historia zatem nie tworzy się sama, lecz tworzą ją
żywi i konkretni ludzie. Chcemy ich poznawać, aby lepiej rozumieć procesy,
jakim my dziś podlegamy.
Dotyczy to także historii Kościoła i duchowości. Od ponad roku, zaczynając
do starożytności biblijnej, śledzimy określone procesy życia duchowego i pokazujemy
konkretne postacie, gdyż jest to najbardziej owocny sposób, by odległą historię
uczynić sobie bliską i wyciągnąć z niej wnioski dla swego życia, zgodnie z
powtarzaną często maksymą, że historia jest nauczycielką życia.
Po św. Hieronimie, który uczy nas duchowości biblijnej, naszą uwagę przyciąga
papież z przełomu VI i VII wieku, św. Grzegorz I…

drukuj