Wypłyń na głębię – DUC IN ALTUM „Duchowość benedyktyńska”

Audio MP3
Pobierz

Kontynuując temat podjęty przed tygodniem, mam przed oczami piękne przedstawienie
rodziny benedyktyńskiej w formie drzewa, które wyrasta z piersi św. Benedykta.
Ta alegoryczna rzeźba znajduje się w pobenedyktyńskim kościele św. Michała
w Sandomierzu. Jest to obecnie kościół należący do seminarium duchownego, w
którym przed dwudziestu kilku laty miałem szczęście studiować. W konarach tego
drzewa kryje się ambona, z której kandydaci do kapłaństwa wygłaszają swe pierwsze
kazania.
Czyż ten fakt, nie ma wymowy symbolicznej? Ależ z pewnością tak! Kim bylibyśmy
dziś w Europie i w Polsce, jaki byłby kształt Kościoła świętego, gdyby nie
wspaniałe dzieło wyrosłe z serca św. Benedykta?…

drukuj