Wypłyń na głębię – DUC IN ALTUM

Audio MP3
Pobierz

Kobieta w starożytnym Kościele

Obraz starożytnej duchowości chrześcijańskiej, który prezentujemy
w naszym cyklu, nie byłby pełny, gdybyśmy pominęli niezwykle ważną rolę kobiety
w ówczesnym
Kościele. Jednym z doniosłych "przewrotów" cywilizacyjnych, jakich dokonało
chrześcijaństwo w tamtych czasach, była bowiem społeczna promocja kobiety,
co ściśle wiązało się z czcią oddawaną Maryi jako Matce Bożej.
Tę chrześcijańską promocję kobiety lepiej widać na tle ówczesnych obyczajów
pogańskich starożytnego Rzymu. Przypomnijmy zatem, że stosunki społeczne tamtych
czasów w świetle współczesnych zdobyczy cywilizacyjnych należy uznać za wybitnie
dyskryminujące. Natomiast chrześcijaństwo, co widać już z lektury Listów apostolskich
św. Pawła, bardzo szanuje i docenia kobiety, uznając je nie tylko za godne
udziału w zbawieniu i życiu wiecznym, ale także przyznając im pełną odpowiedzialność
za rozkrzewianie Ewangelii…

drukuj