Rozpatrzenie Sprawozdania KRRiT z działalności w 2011 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji

Sejmowa Komisja Kultury
i Środków Przekazu – 26.06.2012


Jan Dworak –
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizj

***


Wypowiedź pos. Elżbiety
Kruk

***


Wypowiedź pos. Macieja
Łopińskiego

***

 

Wypowiedź pos. Anny
Sobeckiej

***


Wypowiedź pos. Barbary
Bubuli

***


 

Wypowiedź pos. Jana
Dziedziczaka

***

Wypowiedź pos. Krystyny Ozgi

***

Wypowiedź pos. Macieja Małeckiego

***

Wypowiedź pos. Andrzeja Dąbrowskiego

***

Wypowiedź pos. Dariusza Piontkowskiego

***

Wypowiedź pos. Jacka Świata

***

Wypowiedź pos. Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej

***

Wypowiedź sen. Jana Marii Jackowskiego

***

Wypowiedź pos. Beaty Kempy

***

Wypowiedź pos. Małgorzaty Sadurskiej

***

Wypowiedź pos. Jarosława Rusieckiego

***

Odpowiedzi na pytania Jana Dworaka

***

Wywiad z pos. Barbarą Bubulą przed posiedzeniem Komisji Kultury i Środków Przekazu

***

Wywiad z pos. Elżbietą Kruk po posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu

***

Wywiad z Lidią Kochanowicz po posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu

***

Całość posiedzenia

drukuj