Myśląc Ojczyzna

Audio MP3
Pobierz

 

Szczęść Boże! Pozdrawiam wszystkich po wakacyjnej przerwie.

Dzisiaj chciałbym abyśmy uświadomili sobie, że działania, które forsuje obecny układ władzy, któremu twarz daje Platforma Obywatelska przy wsparciu bezideowego, niepatriotycznego PSL-u, czyli Polskiego Stronnictwa Ludowego, któremu jest wszystko jedno co się w Polsce i co się z Polską dzieje, że ten układ władzy w czasie swych rujnujących Polskę i Polaków rządów, narusza nasze podstawowe, publiczne prawo, które nazywam prawem do Ojczyzny.

Konstytucja RP wprawdzie wśród licznych, szczegółowych praw i wolności człowieka i obywatela, takiego prawa nie wymienia, jednak można je łatwo wyinterpretować z całości postanowień Konstytucji, jej Preambuły, czyli części wstępnej i z ducha Konstytucji. Na prawo do Ojczyzny składają się różne nasze prawa; jak prawo do polskiego dziedzictwa ojców i prawo do jego pielęgnowania. Na prawo do Ojczyzny składa się też wolność wyznawania wiary katolickiej, która jest fundamentem założycielskim Państwa Polskiego. Prawo do Ojczyzny, to prawo świętowania zwycięstwa pod Grunwaldem i Wiedniem, to prawo niezakłóconego czczenia bohaterów Bitwy Warszawskiej z 1920 r., to prawo oddawania hołdu bohaterskim Powstańcom Warszawskim i niezłomnym Żołnierzom Wyklętym, którzy walczyli z Rosjanami o niepodległą Polskę jeszcze długo po zakończeniu II Wojny Światowej. Prawo do Ojczyzny to prawo do prawdy o Katyniu, Miednoje i innych miejscach kaźni żołnierzy i polskiej ludności na wschodnich terenach. To prawo do oddawania hołdu ofiarom Smoleńska i prawo do płaczu po nich. Prawo do Ojczyzny to także prawo niezakłóconego życia w swej Ojczyźnie, Ojcowiźnie. To prawo do słuchania mediów katolickich, bez nienawiści i pogardy ze strony różnych mniejszościowych, lewackich i liberalnych grupek, czy też nawet ze strony samego Państwa. Prawo do Ojczyzny to prawo do prawdy historycznej o sobie. Na prawo do Ojczyzny, do Polski składa się jeszcze wiele innych praw i sytuacji, ale łączy je wszystkie jedno: naszym publicznym prawom odpowiadają obowiązki władz publicznych do respektowania i ochrony naszych, tj. Polaków patriotycznych oczekiwań. Prawo do Ojczyzny, chęć działania dla jej dobra, jest przejawem miłości do niej, miłości do Polski. Miłość i szacunek dla Polski, pragnienie wolności i sprawiedliwości w swej Ojczyźnie demonstrowało w zeszłą sobotę setki tysięcy Polaków przybyłych z całego kraju i z zagranicy.

Jak wspomniałam, wszelkim publicznym prawom obywatelskim odpowiadają obowiązki władz publicznych do respektowania i ochrony tych praw i wolności. Obecny układ władzy PO i PSL nie wypełnia jednak tych swoich konstytucyjnych funkcji i zadań służebnych. Obecny układ władzy w Polsce podejmuje od kilku lat działania, które ośmieszają Państwo Polskie, wykorzeniają Polaków, składają hołdy poddańcze nieżyczliwym nam sąsiadom. Władze polskie sprzeniewierzają się konstytucyjnym wartościom. Art. 1 Konstytucji mówi np., że „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”, a pod obecnymi rządami PO-PSL, stała się Polska własnością sitw mafijno-politycznych grup rządzących. Art. 2 Konstytucji nakazuje strzec niepodległości i nienaruszalności terytorium Polski. Nakazuje strzec dziedzictwa narodowego. W praktyce zaś obecne władze sprzeniewierzając się też temu konstytucyjnemu nakazowi, doprowadziły do wzmocnienia antypolskich sił separatystycznych na Śląsku, wśród których, np. RAŚ, czyli Ruch Autonomii Śląska, wprost żąda autonomii, a w perspektywie, jak wszystko na to wskazuje – oderwania Śląska od Polski. Polityka władz uprzywilejowuje tez niemieckie interesy na Pomorzu, a mściwie zaniedbuje wschodnie, zawsze patriotyczne tereny Polski.

Hasło sobotniego marszu „Obudź się Polsko!” musi być aktualne co dzień, bo musimy Polskę, naszą Ojczyznę na powrót odzyskać, bo mamy prawo do naszej Ojczyzny!

Szczęść Boże!

drukuj