Dyskusje wokół budżetu na obecny rok, wahania giełdowe

Audio MP3
Pobierz
drukuj