Część polityków opozycji chce zbojkotować czwartkowe posiedzenie Zgromadzenia Narodowego

Audio MP3

Pobierz

drukuj