Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem 24.01.2021

Po Aniele Pańskim:

Drodzy bracia i siostry!

Dzisiejsza niedziela jest poświęcona Słowu Bożemu. Jednym z wielkich darów naszych czasów jest ponowne odkrycie Pisma Świętego w życiu Kościoła na wszystkich poziomach. Nigdy wcześniej Biblia nie była tak dostępna dla wszystkich: we wszystkich językach, a teraz także w formach audiowizualnych i cyfrowych. Święty Hieronim – którego 1600 rocznicę śmierci właśnie obchodzimy – mówi, że nieznajomość Pisma świętego jest nieznajomością Chrystusa(por. In Isaiam Prol.). I odwrotnie, to Jezus Chrystus, Słowo, które stało się ciałem, który umarł i zmartwychwstał, otwiera nasze umysły na zrozumienie Pism (por. Łk 24, 45). Dzieje się to przede wszystkim w liturgii, ale także wtedy, gdy modlimy się sami lub w grupach, zwłaszcza Ewangelią i psalmami. Dziękuję i wspieram parafie w ich nieustannych wysiłkach, aby wychowywać do słuchania Słowa Bożego. Oby nigdy nie zabrakło nam radości zasiewania Ewangelii!

Niedawno 20 stycznia – kilka metrów od Placu świętego Piotra – znaleziono martwego z powodu zimna 46-letniego bezdomnego Nigeryjczyka, imieniem Edwin. Jego przypadek łączy się  z wieloma innymi bezdomnymi, którzy niedawno zmarli w Rzymie w tych samych dramatycznych okolicznościach. Módlmy się za Edwina. Niech będzie dla nas rodzajem przestrogi  to, co powiedział św. Grzegorz Wielki w kontekście śmierci pewnego żebraka z powodu zimna, że nie powinny być sprawowane tego dnia Msze Święte, ponieważ dzień ten podobny jest do Wielkiego Piątku. Pamiętajmy o Edwinie. Pomyślmy, co czuł ten 46-letni mężczyzna na mrozie, ignorowany przez wszystkich, opuszczony, nawet przez nas. Módlmy się za niego.

Jutro po południu w bazylice św. Pawła za Murami, sprawować będziemy nieszpory w święto Nawrócenia św. Pawła na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, wraz z przedstawicielami innych Kościołów i wspólnot kościelnych. Zapraszam was do duchowego włączenia się w naszą modlitwę.

Dziś wspominamy św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. Wczoraj ukazało się Orędzie na Światowy Dzień Środków Przekazu, zatytułowane „Chodź i zobacz. Komunikować, spotykając osoby tam, gdzie są, i takie, jakie są”. Wzywam wszystkich dziennikarzy i ludzi mediów do „pójścia i zobaczenia”, nawet tam, dokąd nikt nie chce pójść, i do dawania świadectwa prawdzie.

Pozdrawiam wszystkich, którzy są połączeni za pośrednictwem mediów. Pamięcią i modlitwą ogarniamy te rodziny, które zmagają się w tym okresie z trudnościami. Odwagi, idźmy do przodu! Módlmy się za te rodziny i na ile to możliwe, bądźmy z nimi blisko. Życzę wszystkim szczęśliwej niedzieli. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Życzę smacznego obiadu i do widzenia!

Tłumaczenie: Radio Watykańskie

drukuj