Modlitwa bł. Jana Pawła II do Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Ewangelizacji

Maryjo,

w poranek Pięćdziesiątnicy

wsparłaś swą modlitwą

początek ewangelizacji

podjętej przez Apostołów

za sprawą Ducha Świętego.

Także dzisiaj,

w czasach niepokoju i nadziei

otaczaj nieustannie opieką

i prowadź Kościół,

który spełniając nakaz Chrystusa Pana

niesie dobrą nowinę o zbawieniu

ludziom i narodom

we wszystkich zakątkach ziemi.

Wskazuj nam drogi życia,

umacniaj w godzinie próby,

abyśmy dochowując wierności Bogu i człowiekowi

umieli z pokorą i odwagą

przekazywać na falach eteru

umysłom i sercom wszystkich ludzi

radosną wieść o Chrystusie,

Odkupicielu człowieka.

Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji,

prowadź nas!

Prowadź Radio Maryja

i bądź jego Opiekunką!

Amen.

                                                        /Jan Paweł II, papież/

drukuj