Wielka Sobota czas ciszy i oczekiwania

W kościołach trwa adoracja Chrystusa złożonego do grobu. Tego dnia nie sprawuje się Mszy Świętej. Wieczorem podczas liturgii Wigilii Paschalnej święcony będzie ogień, paschał i woda chrzcielna. Wigilia Paschalna zakończy się Eucharystią i procesją rezurekcyjną. Radio Maryja i TV Trwam uroczystą Liturgię Wigilii Paschalnej (pod przewodnictwem Ojca św. Franciszka) transmitować będzie z Watykanu. Początek godz. 20:30

Dziś adorujemy Najświętszy Sakrament, który jest wystawiony w symbolicznym grobie Jezusa Chrystusa. W kościołach gasną światła, trwa oczekiwanie na Zmartwychwstanie.

Liturgista ks. prof. Zdzisław Janiec, dyrektor Katedry Liturgiki Pastoralnej na KUL-u, zwraca uwagę na fakt, że trzeci dzień Triduum Paschalnego dzieli się na dwie fazy: mówimy o Wielkiej Sobocie i o Wigilii Paschalnej.

Ich charakter jest odmienny. Do południa święcimy dary wielkanocne. Chleb – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni; mięso – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajka, które symbolizują nowe życie.

–  Święcenie darów wielkanocnych sprowadza się nie tylko do ich spożycia w poranek wielkanocny, ale przede wszystkim ma symbolizować nowe życie, które daje nam Chrystus. Chce przez to powiedzieć, że nie ma śmierci, ale jest pełnia życia. Dlatego uczestnicy święconek, mają sobie uświadomić to, że życie wieczne jest wielkim darem Boga dla nas. Człowiek nie może sam sobie dać życia doczesnego, tym bardziej wiecznego. Daje nam to Chrystus, który wysłużył je przez mękę, śmierć i Zmartwychwstanie, czego wyrazem są wielkanocne poświęcone dary – wyjaśnił ks. prof. Zdzisław Janiec.

Drugim etapem jest Wigilia Paschalna, która jest najważniejszym momentem świętowania Misterium Paschalnego. W wielu regionach celebracja rozpoczyna się o godzinie 21:00 i trwa do godzin porannych Niedzieli Zmartwychwstania kończąc się uroczystą procesją – wyjaśnił ks. prof. Zdzisław Janiec.

Liturgia Wigilii Paschalnej składa z trzech części. Pierwszą jest Liturgia Światła. Obok kościoła kapłan święci ogień, od którego zapalany jest Paschał. Następnie kapłan wypowiada słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”.  W procesji Paschał wnoszony jest do kościoła. Kapłan trzykrotnie śpiewa: „Światło Chrystusa” . Wierni odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki”, a następnie zapalają świece. Liturgia światła kończy się śpiewem Orędzia Paschalnego.

Na drugą część Liturgii Wigilii Paschalnej składają się czytania Starego Testamentu i przeplatane psalmami. Opowiadają o historii  zbawienia od stworzenia świata do  Zmartwychwstania. Kończą się obietnicą oczyszczenia. Po tych słowach w kościele zapalane są światła i wszyscy śpiewają hymn „Chwała na wysokości Bogu”. Po radosnym Alleluja czytany jest tekst Ewangelii, po której głoszona jest homilia.

Trzecia część uroczystości poświęcona jest tajemnicy Sakramentu Chrztu. Poprzedza ją Litania do Wszystkich Świętych. Kapłan święci wodę chrzcielną. W czasie tej liturgii wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne, które są znakiem przynależenia do Chrystusa.

Liturgia Wigilii Paschalnej według odnowionych obrzędów Triduum Paschalnego  kończy się procesją rezurekcyjną, która obwieszcza całemu światu Zmartwychwstanie Chrystusa.

 

RIRM 

drukuj