PAP/EPA

Watykan: Zaprezentowano nową encyklikę Papieża Franciszka „Fratelli tutti”

W Watykanie zaprezentowano dziś nową encyklikę Ojca Świętego Franciszka. Jest ona poświęcona braterstwu i przyjaźni społecznej.

,,Fratelli tutti”, czyli ,,Wszyscy jesteśmy braćmi” – o braterstwie i przyjaźni społecznej – to tytuł nowej encykliki Ojca Świętego Franciszka.

– Znaki czasu wskazują jasno, że braterstwo między ludźmi i troska o środowisko naturalne stanowią jedyną drogę ku integralnemu rozwojowi i pokojowi, już wskazaną przez świętych papieży – Jana XXIII, Pawła VI i Jana Pawła II – mówił papież Franciszek.

Tytuł ogłoszonej dziś encykliki pochodzi z „Napomnień” świętego Franciszka z Asyżu.

– Niech święty Franciszek towarzyszy na drodze braterstwa w Kościele między wiernymi każdej religii i między wszystkimi narodami – podkreśla Ojciec Święty.

,,Fratelli tutti” to trzecia encyklika Papieża Franciszka. W dokumencie Ojciec Święty zaznacza, że w dobie pandemii potrzebna jest zdrowa polityka, która jednoczy. Napiętnował też polityczne metody „jątrzenia, polaryzacji” i ośmieszania innych.

„Bardzo pragnę, abyśmy byli w stanie na nowo ożywić wśród wszystkich światowe pragnienie braterstwa” – czytamy w encyklice.

Papież przestrzega także przed obojętnością wygodnictwa. Podkreśla, że dziś ideologie porzuciły wszelki wstyd. Zwraca uwagę, że konieczne jest przemyślenie sensu i stylu życia, relacji, organizacji społeczeństw.

 „Zbyt długo pozostawaliśmy w stanie degradacji moralnej, drwiąc z etyki, dobroci, wierności, uczciwości. Nadeszła chwila, by uznać, że ta radosna powierzchowność na niewiele się nam zdała” – brzmi fragment encykliki.

Ojciec Święty zaapelował o budowę „wspólnoty przynależności i solidarności”, krzewienia „dobra moralnego” oraz bezinteresowności. W encyklice Papież wprowadził też pojęcie „miłości politycznej”, podkreślając, że jest to dążenie do ładu i pokoju społecznego, integracji i zjednoczenia. Zachęcił do „rehabilitacji polityki” jako „wzniosłego powołania”.

TREŚĆ NOWEJ ENCYKLIKI JEST DOSTĘPNA TUTAJ.

TV Trwam News

drukuj