fot. Joanna Adamik

Święcenia biskupie ks. prof. Janusza Mastalskiego

Ks. prof. Janusz Mastalski przyjmie dziś sakrę biskupią. Uroczystości odbędą się w katedrze na Wawelu.

Ks. prof. Janusz Mastalski jest rektorem Wyższego Seminarium Archidiecezji Krakowskiej i prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 r. Na początku grudnia Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej.

– Z jednej strony wielka radość, bo to wielki zaszczyt, żeby być właśnie tu, w tym miejscu, biskupem pomocniczym, a z drugiej strony ogromny lęk, czy podołam, czy – mając w pamięci znakomitych, wspaniałych biskupów krakowskich (również pomocniczych) – będę w stanie ich naśladować i spełnić oczekiwania zarówno Kościoła krakowskiego, jak i ks. abpa Marka Jędraszewskiego – mówił biskup nominat ks. prof. Janusz Mastalski.

Ksiądz biskup podkreśla, że chce być biskupem otwartym i przede wszystkim obecnym. Otwartym zwłaszcza na rodzinę, ponieważ od wielu lat zajmuję się pedagogiką rodziny. Jak podkreślał, że bardzo mu zależy, aby rodziny były mocne Bogiem i sobą, Ksiądz biskup nominat wybrał na swoje zawołanie słowa z Psalmu 71 „Dominus spes mea” – „Pan nadzieją moją”.

***

Biskup Janusz Mastalski urodził się 4 maja 1964 r. w Krakowie. Po ukończeniu szkoły podstawowej w roku 1979, rozpoczął edukację w X Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Maturę zdał w 1983 r., a następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, rozpoczynając równocześnie studia na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Pracę magisterską pt. Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne w latach 1881–1914 i udział w nich Polaków w świetle polskiej prasy katolickiej, napisaną pod kierunkiem ks. dr. hab. S. Koperka, obronił w 1989 r. Po przyjęciu 21.05.1989 r. święceń prezbiteratu, przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii Gdów, a przez kolejne trzy lata w parafii pw. św. Szczepana w Krakowie.

W 1994 r. został skierowany przez ks. kard. F. Macharskiego na studia z zakresu pedagogiki oraz studia doktoranckie. W 1995 r. ukończył podyplomowe studia pedagogiczne w krakowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej, zaś w 1996 r. obronił pracę licencjacką pt. Metody nauczania katechetycznego – próba diagnozy, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. M. Śnieżyńskiego.

Od 1995 r. jest związany z Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (wcześniej: Papieska Akademia Teologiczna). Początkowo został zatrudniony jako asystent w Katedrze Pedagogiki na Wydziale Teologicznym. W 1998 r. obronił pracę doktorską pt. Realizacja procesu nauczania katechetycznego, której promotorem był prof. dr hab. M. Śnieżyński. W 1999 r. został adiunktem w tejże katedrze. W 2003 r. obronił pracę habilitacyjną pt. Zasady edukacyjne w katechezie. Również od 2003 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Katechetyków. W 2005 r. został kierownikiem Katedry Pedagogiki Ogólnej, zaś w latach 2006–2010 pracował na stanowisku profesora PAT. Od 2008 r. przez dwie kadencje pełnił funkcję dziekana Wydziału Nauk Społecznych UPJPII, uzyskując w tym czasie tytuł naukowy profesora (2009), a następnie stanowisko profesora zwyczajnego UPJPII (2011). Od 2014 r. był prorektorem ds. studentów i dydaktyki. W trakcie swojej pracy naukowej współpracował także z innymi uczelniami, był ekspertem w Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz konsultorem Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Od lipca 2017 r. pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.

Wygłosił ponad 300 rekolekcji w Polsce i zagranicą. Wypromował blisko 400 licencjatów i magistrów, a także 12 doktorów. Jest znanym i cenionym kaznodzieją, a także spowiednikiem.

Dnia 3 grudnia 2018 r. Papież Franciszek mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej ze stolicą tytularną Noba.

TV Trwam News/RIRM/ Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

drukuj