Regina Coeli z Ojcem Świętym Franciszkiem

Papież Franciszek zwracając się do wiernych podczas południowego spotkania w drugi dzień świąt wielkanocnych wyraził pragnienie, by tajemnica i siła zmartwychwstania Chrystusa przywróciły ufność i nadzieję. Modlił się o to, by nienawiść ustąpiła miejsca miłości.

Przed maryjną modlitwą Regina Coeli Papież powiedział do tysięcy wiernych zebranych na placu Świętego Piotra: „Dziękuję wam z całego serca za to, że tak licznie przybyliście, by podzielić się radością Wielkanocy, najważniejszą tajemnicą naszej wiary”.

„Niech siła Zmartwychwstania Chrystusa dotrze do każdej osoby, zwłaszcza cierpiącej, i wszędzie tam, gdzie potrzeba ufności i nadziei” – dodał.

„Chrystus wygrał ze złem w sposób pełny i definitywny, ale to do nas, ludzi każdego czasu, należy zadanie przyjęcia tego zwycięstwa w naszym życiu i w konkretnych sytuacjach historycznych i społecznych” – podkreślił Papież.

* * *

Drodzy Bracia i Siostry,

Wszystkim życzę Wesołych Świąt! Dziękuję wam, że także i dziś przybyliście tak licznie, aby dzielić radość Zmartwychwstania Pańskiego, centralnej tajemnicy naszej wiary. Oby moc zmartwychwstania Chrystusa mogła dotrzeć do każdego człowieka – zwłaszcza tych, którzy cierpią – i wszystkich sytuacji, w których najbardziej potrzebne jest zaufanie i nadzieja.

Chrystus zwyciężył zło w sposób pełny i definitywny, ale do nas, ludzi każdego czasu, należy przyjęcie tego zwycięstwa w naszym życiu i w konkretnych realiach dziejów oraz życia społecznego. Z tego względu wydaje mi się ważne podkreślenie tego, o co prosimy dzisiaj Boga w liturgii: „Boże, Ty przez chrzest nieustannie pomnażasz liczbę dzieci swojego Kościoła, spraw, aby Twoi wierni przestrzegali w życiu zobowiązań płynących z sakramentu, który z wiarą przyjęli” (kolekta Poniedziałku oktawy Wielkanocnej).

To prawda, Chrzest, który nas czyni dziećmi Bożymi, Eucharystia jednocząca nas z Chrystusem, powinny stać się życiem, to znaczy przekładać się na postawy, zachowania, gesty, wybory. Łaska zawarta w sakramentach Wielkanocnych jest ogromnym potencjałem odnowy w życiu osobistym, rodzinnym, odnowy stosunków społecznych. Ale wszystko przechodzi przez ludzkie serce: jeśli pozwolę, by dotarła do mnie łaska Chrystusa Zmartwychwstałego, jeśli pozwolę, by zmieniła mnie w tym aspekcie, który nie jest dobry, który może wyrządzić krzywdę mnie i innym ludziom, to pozwalam, aby zwycięstwo Chrystusa utrwaliło się w moim życiu, by poszerzyło się jego dobroczynne działanie. To jest moc łaski! Bez łaski nic nie możemy uczynić. Bez łaski nic nie możemy uczynić. A z łaską Chrztu św. i Komunii Świętej mogę stać się narzędziem Bożego miłosierdzia. Tego wspaniałego Bożego miłosierdzia!

Naszym codziennym trudem, powiedziałbym: naszą codzienną radością, jest – drodzy bracia i siostry – wyrażanie w życiu sakramentu, który otrzymaliśmy! Radości poczucia, że jesteśmy narzędziami łaski Chrystusa, jak szczepy winnego krzewu, którym jest sam Chrystus, ożywiane sokami Jego Ducha!

Módlmy się wspólnie, w imię Pana który umarł i zmartwychwstał, a także za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, aby Misterium Paschalne mogło dokonywać dzieła głęboko w nas i w naszych czasach, żeby nienawiść ustąpiła miłości, kłamstwo prawdzie, zemsta – przebaczeniu, smutek – radości.

Po modlitwie Regina Coeli:

Pozdrawiam bardzo serdecznie was wszystkich, drodzy pielgrzymi przybyli z różnych kontynentów, aby uczestniczyć w tym spotkaniu modlitewnym.

Każdemu z was życzę przeżycia w pokoju ducha tego Poniedziałku Wielkanocnego, w którym silnie rozbrzmiewa radosne orędzie Wielkanocy: Chrystus zmartwychwstał! Wesołych Świąt wszystkim! I dobrego obiadu!

tłumaczenie: Radio Watykańskie

drukuj