Radio Maryja uczy myśleć

IX Polonijna Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja przybyła wczoraj do „Amerykańskiej Częstochowy” w Doylestown w Pensylwanii. – Zgromadziliśmy się tu, w tym sanktuarium, by powiedzieć Matce Najświętszej: jestem, pamiętam, czuwam, trwam! – mówił w czasie uroczystej Eucharystii dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk. Pielgrzymka przebiegała pod hasłem: „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”. 

W spotkaniu uczestniczyli pielgrzymi z całych Stanów Zjednoczonych, Kanady, a także goście z Ojczyzny. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. bp Ignacy Dec, ordynariusz diecezji świdnickiej, który wygłosił także homilię.
– Gromadzimy się dzisiaj w „Amerykańskiej Częstochowie”, żeby sobie przypomnieć, że mamy wspólną Matkę, którą nazywamy Królową Polski, Królową naszego Narodu! – podkreślił na początku homilii ks. bp Dec, który przypomniał, że za tydzień na Jasną Górę przybędzie największa pielgrzymka – pielgrzymka Rodziny Radia Maryja. Jak wyjaśnił ksiądz biskup, ci wszyscy, którzy mieszkają w Ameryce i nie mogą przyjechać do Częstochowy, spotkali się wczoraj w „Amerykańskiej Częstochowie”.
Ksiądz biskup Dec podkreślił, że głównym wymiarem naszego powołania – każdego powołania – i kapłańskiego, i zakonnego, i małżeńskiego – jest uczenie się kształtowania w sobie poprawnego czy prawdziwego myślenia, mówienia i postępowania. – Pan Bóg nas powołał, byśmy dobrze myśleli, dobrze mówili i dobrze czynili – podkreślił ordynariusz świdnicki. Jak wskazał, myśl dobra to myśl prawdziwa, słuszna, otwarta na Pana Boga, a nasze myślenie winno być kształtowane na Słowie Bożym. Świat tak dziś nie myśli, a media w kraju każą nam promować homoseksualistów, aborcję, eutanazję, a tych, którzy chcą promować wartości ewangeliczne, nazywają fundamentalistami, ksenofobami, antysemitami. – Ale na ten trudny czas zagospodarowania wolności w naszym kraju dał nam dobry Bóg Radio Maryja i Telewizję Trwam. One uczą nas ewangelicznego myślenia – podkreślił ksiądz biskup. Dodał, że Bóg nas powołał do obdarzania naszych bliźnich słowem prawdy i miłości, a za prawym myśleniem i mówieniem powinno iść prawe postępowanie.
Na zakończenie Eucharystii Ojcowie Paulini posługujący w tym sanktuarium ofiarowali księdzu biskupowi Decowi i Ojcu Dyrektorowi ikony Matki Bożej Częstochowskiej.

Maria Popielewicz

drukuj