fot. www.redemptor.pl

Przyszły Błogosławiony Redemptorysta z Wiednia

30 czerwca tego roku, upłynie 80 lat od śmierci Czcigodnego Sługi Bożego, Ojca Guilherme Janauschka CSsR. Zaraz po śmierci zaczął się szerzyć jego kult, który trwa do dziś. W styczniu tego roku naliczono już prawie 10.800 łask otrzymanych przez jego wstawiennictwo.

Diecezjalny proces beatyfikacyjny został już zakończony; w tej chwili wiele pobożnych osób oczekuje uznania przez Kościół cudu, który doprowadziłby do beatyfikacji, a następnie do kanonizacji. Guilherme Janauschek urodził się 18 października 1859 roku. Miał 16 rodzeństwa, braci i sióstr, ale 8 tylko dożyło 20 lat. Po ukończeniu szkoły podstawowej, Guilherme rozpoczął swoją redemptorystowską formację.

Hasłem jego życia było powiedzenie: „to, co Bóg chce jest dla nas najlepsze”. W zgromadzeniu pełnił ważne funkcje, takie jak: Magistra Nowicjatu, Przełożonego Domu i przez 6 lat Przełożonego Prowincji. Wygłosił wiele misji i rekolekcji, oraz był bardzo cenionym spowiednikiem. Zmarł na raka, 30 czerwca 1926 roku. Sława jego świętości i liczne łaski otrzymywane przez jego wstawiennictwo spowodowały, że Redemptoryści przenieśli jego śmiertelne szczątki z cmentarza do naszego kościoła przy María am Gestade.

Do dziś tam spoczywa, przy grobie Świętego Klemensa Hofbauera. Codziennie na jego grób przychodzą ludzie i proszą o jego wstawiennictwo w różnych sprawach. Jeżeli Ojciec Janauschek zostałby beatyfikowany, byłby to pierwszy Błogosławiony Redemptorysta urodzony w Wiedniu. Wiedeńska Prowincja Redemptorystów oraz wspólnota Redemptorystów przy María am Gestade przygotowują na koniec czerwca, obchody 80. rocznicy śmierci Ojca Janauschka. Z tej okazji Arcybiskup, Kardynał Wiednia, Mons. Christoph Schönborn, będzie celebrował uroczystą Mszę św. w kościele przy María am Gestade.

W najbliższych miesiącach Prowincja Wiedeńska opublikuje krótki życiorys oraz ulotki z modlitwami w różnych językach, aby rozesłać je do wszystkich Prowincji Zgromadzenia. Na ukończeniu jest również dogłębne badanie życia i dzieła Ojca Janauschka. O jego wstawiennictwo zanosi się prośby, zwłaszcza w przypadku ciężkich schorzeń, szczególnie na raka.

Prowincja Wiedeńska Redemptorystów

drukuj