Niedziela Misyjna: „Głosić wiarę z radością”

Niedziela Misyjna jest dniem solidarności w całym Kościele powszechnym. Będziemy obchodzić ją 21 października pod hasłem „Głosić wiarę z radością”. 

„Upamiętnienie 50. rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, otwarcie Roku Wiary i Synod Biskupów poświęcony nowej ewangelizacji potwierdzają wolę Kościoła angażowania się z większą odwagą i zapałem w missio ad gentes, aby Ewangelia dotarła aż na krańce ziemi” – pisze Ojciec Święty w orędziu na Światowy Dzień Misyjny. Benedykt XVI podkreśla, jak ważne i potrzebne są nowe formy przekazywania Słowa Bożego. Dodaje, że wszystkie wspólnoty Kościoła muszą czuć się zobowiązane do tego, by głosić Ewangelię.

Jak wskazał Benedykt XVI, narzędziem współpracy w powszechnej misji Kościoła w świecie są Papieskie Dzieła Misyjne. „Dzięki ich działalności głoszenie Ewangelii staje się także spieszeniem z pomocą bliźniemu, sprawiedliwością względem najuboższych” – zaznacza.

Ks. Tomasz Atłas, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych przywołuje przed Niedzielą Misyjną i całym Tygodniem Misyjnym również słowa Ojca Świętego z listu „Porta fidei”. „Dziś potrzeba bardziej przekonującego zaangażowania kościelnego na rzecz nowej ewangelizacji, aby na nowo odkryć radość w wierze i odnaleźć entuzjazm w przekazywaniu wiary” – napisał Benedykt XVI.

Ks. Atłas zaznacza, że Papieskie Dzieła Misyjne chcą pośredniczyć w duchowym i materialnym wsparciu misyjnego dzieła Kościoła oraz w odkrywaniu na nowo Jezusa jako Zbawiciela.

W Światowym Dniu Misyjnym we wszystkich parafiach świata, również tych najbiedniejszych, ofiary składane na tacę są przeznaczane na Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Sekretarz krajowy tego dzieła ks. Bogdan Michalski podkreśla, że środki trafiają nie tylko do polskich misjonarzy, ale do wszystkich posługujących na terenach misyjnych.

W tym roku sekretariat krajowy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary przeznaczył na pomoc i finansowanie realizowanych na terytoriach misyjnych projektów 1 139 181, 56 USD. Są to ofiary złożone w Polsce w 2011 r. Dzięki nim utrzymywani są księża i katechiści, współfinansowanych jest również ponad 40 projektów specjalnych, jak budowy i remonty kościołów, kaplic, domów zakonnych czy też formacja osób duchownych i świeckich. 4 projekty dotyczą ewangelizacji poprzez środki audiowizualne. Ofiary z Polski trafią w tym roku do Indonezji, Liberii, Gambii i Sierra Leone.

Obecnie na świecie jest 1095 terytoriów misyjnych podlegających Kongregacji Ewangelizacji Narodów.

 

RIRM/KEP

drukuj