fot. twitter.com/EpiskopatNews

Miara sumienia. Nowenna do Świętego Jana Pawła II w intencji wyborów prezydenckich

Podejmij modlitwę o wstawiennictwo św. Jana Pawła II przed drugą turą wyborów prezydenckich w Polsce.

Nowenna od 3 do 11 lipca 2020 r. trwa w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Odmawiana jest codziennie po Mszach św. o godz. 7.00, 12.00 i 18.00. Transmisja w internecie: https://www.radiomaryja.pl/sanktuarium. W soboty i wtorki Msze św. o godz. 7.00 transmitowane są także przez Radio Maryja.Teksty rozważań i modlitw ukazują się codziennie w „Naszym Dzienniku”. Włącz się i Ty!

 

Dzień pierwszy

  1. Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II, nasz orędowniku Boga i wspomożycielu w trudnych sprawach – tak osobistych, jak i narodowych. Ty swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi, prowadząc nas do Jezusa i Maryi.

Ty wezwałeś Ducha Świętego nad naszą Ojczyzną, prosząc, aby On odnowił oblicze tej ziemi. To historyczne bierzmowanie dziejów stało się początkiem odnowy i przemian.

Także dziś, gdy nasz Naród staje przed wyborem prezydenta, prosimy: wezwij nad nami Ducha Świętego, aby napełnił Polaków darami rozumu, umiejętności, mądrości i roztropności, a także odpowiedzialności za Ojczyznę.

Uproś nam u Boga przywódcę dążącego do prawdy i dobra, troszczącego się o wszystkich Polaków, wiernego tradycji naszego Narodu.

Prosimy cię o to przez Chrystusa, Pana naszego, i przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Polski, oraz Świętych Patronów naszej Ojczyzny.

  1. Rozważanie:

Z przemówienia św. Jana Pawła II wygłoszonego do młodzieży akademickiej 3 czerwca 1979 r. w Warszawie:

„Odpowiedź dnia dzisiejszego, odpowiedź liturgii Zielonych Świąt, wskazuje dwie miary: człowieka trzeba mierzyć miarą ’serca’. Sercem! „Serce” w języku biblijnym oznacza ludzkie duchowe wnętrze, oznacza w szczególności sumienie… Człowieka więc trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba więc człowieka mierzyć miarą Ducha Świętego. I to właśnie mówi nam dzisiejsza liturgia. Tylko Duch Święty może go ’napełnić’ – to znaczy doprowadzić do spełnienia poprzez miłość i mądrość.

I dlatego pozwólcie, że to moje z wami dziś spotkanie wobec otwartego szeroko wieczernika naszych dziejów: dziejów Kościoła i Narodu, będzie nade wszystko modlitwą o dary Ducha Świętego.

Tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę książkę i pokazał w niej modlitwę o dary Ducha Świętego – tak dzisiaj ja, którego również nazywacie ’ojcem’, pragnę modlić się z warszawską i polską młodzieżą akademicką o dar mądrości, o dar rozumu, o dar umiejętności, czyli wiedzy, o dar rady, o dar męstwa, o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała, wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi psalmista, że jest on początkiem mądrości (por. Ps 110).

Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec – i pozostańcie jej wierni. Będziecie wówczas trwać w wieczerniku Kościoła, związani z najgłębszym nurtem jego dziejów, i będziecie wówczas trwać w wieczerniku dziejów Narodu”.

  1. Modlitwa do Ducha Świętego, odmawiana codziennie przez św. Jana Pawła II:

Duchu Święty, proszę Cię:

o dar mądrości – do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,

o dar rozumu – do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,

o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami wiary,

o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,

o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,

o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,

o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.

Amen.

  1. Litania do św. Jana Pawła II

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Zanurzony w Ojcu bogatym w miłosierdzie,

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem,

Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,

Przyjacielu świętych i błogosławionych,

Następco Piotra i Sługo sług Bożych,

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii,

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,

Misjonarzu wszystkich narodów,

Świadku wiary, nadziei i miłości,

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,

Apostole pojednania i pokoju,

Promotorze cywilizacji miłości,

Głosicielu nowej ewangelizacji,

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,

Papieżu Bożego Miłosierdzia,

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,

Bracie i Mistrzu kapłanów,

Ojcze osób konsekrowanych,

Patronie rodzin chrześcijańskich,

Umocnienie małżonków,

Obrońco nienarodzonych,

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,

Dobry Samarytaninie dla cierpiących,

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,

Głosicielu prawdy o godności człowieka,

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,

Uosobienie pracowitości,

Zakochany w krzyżu Chrystusa,

Przykładnie realizujący powołanie,

Wytrwały w cierpieniu,

Wzorze życia i umierania dla Pana,

Upominający grzeszników,

Wskazujący drogę błądzącym,

Przebaczający krzywdzicielom,

Szanujący przeciwników i prześladowców,

Rzeczniku i Obrońco prześladowanych,

Wspierający bezrobotnych,

Zatroskany o bezdomnych,

Odwiedzający więźniów,

Umacniający słabych,

Uczący wszystkich solidarności, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. K: Módl się za nami, Święty Janie Pawle II.

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Módlmy się:

Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa Świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

„Nasz Dziennik”

 

 

 

 

drukuj