fot. Marek Borawski/Nasz Dziennik

Ks. bp I. Dec: Ufał Bogu bez wahania  

Publikujemy homilię ks. bp. Ignacego Deca, ordynariusza diecezji świdnickiej, wygłoszoną 19 marca w  kaplicy domowej do Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi.

Wstęp

W Muzeum Prado w Madrycie znajduje się obraz olejny na płótnie z roku 1805. Autorem obrazu jest Vicente Lopez Portana. Obraz nosi tytuł  „Sen św. Józefa”. Ewangelista Mateusz w swojej Ewangelii wspomina o trzech snach św. Józefa. Bóg wybrał sen, aby przez anioła komunikować Józefowi swoją wolę. Przypomnijmy te trzy sny i słowa Boga skierowane do św. Józefa. Wyciągnijmy wniosek dla siebie.

  1. Pierwszy sen Józefa

O pierwszym śnie słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Sen ten miał miejsce wtedy, gdy Józef zauważywszy, że Maryja, jego Małżonka jest w stanie błogosławionym, chciał Ją od siebie oddalić. Gdy powziął tę myśl „Oto anioł Pański ukazał mu sie we śnie i rzekł: <Józefie, Synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud, od jego grzechów>” (Mt 1,20-21).

Wiemy, jak zareagował św. Józef na te słowa. Ewangelista Mateusz napisał: „Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie” (Mt 1,24).  Józef, więc zaufał Bogu bez wahania. Odstąpił od swego zamiaru, od swojej woli, by podjąć wypełnienie woli Boga.

  1. Drugi sen Józefa

W drugim śnie wysłannik z nieba przestrzegał Józefa przed niebezpieczeństwem ze strony Heroda. „Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: <Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu, pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić” (Mt 2, 13).   Jak zareagował Józef na ten drugi sen? Podobnie jak na pierwszy. Św. Mateusz napisał: „On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał sie do Egiptu” (Mt 2,14).  Na rozkaz Boży poszedł w nieznane; poszedł nie mając żadnego zapewnienia o mieszkaniu, o wyżywieniu. Znowu zaufał Bogu bez wahania.

  1. Trzeci sen Józefa  

Trzeci sen, podczas którego Józefowi ukazał się anioł z poleceniem od Boga, wydarzył się w Egipcie. Ewangelia mówi; „A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: <Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia>” (Mt 2,19-20). Co na to Józef? Podobnie jak poprzednio. Ewangelista odnotował: „On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce  ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie nazarejczykiem” (Mt 2, 21-23).

Zakończenie

Drogie siostry, widzimy, że św. Józef układał swoje życie pod dyktando Pana Boga. Szczególnym przymiotem jego osoby było posłuszeństwo Bogu, rezygnacja ze swoich planów, ze swoich zamiarów i podejmowanie woli Bożej. W tym był bardzo podobny do swej Małżonki Maryi i do samego Jezusa. Prośmy zatem naszego świętego Patrona, aby nam wyprosił wraz z Maryją u naszego Zbawiciela łaskę ochotnego wypełniania każdej woli Pana Boga, także tej, która nam się nie podoba i wydaje się trudna do wykonania. Pamiętajmy, że każde posłuszeństwo Bogu przeradza się w Jego błogosławieństwo. Amen.

drukuj