diecezja.pl

Ks. abp M. Jędraszewski: Dożynki wpisują się w dzieło uwielbienia Boga

„Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest  ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia” – mówił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Ryczowie podczas Mszy św. z okazji XXI Dożynek Województwa Małopolskiego.

Metropolitę krakowskiego przywitał proboszcz, ks. Adam Ogiegło. Nadmienił że świątynia w Ryczowie jest pierwszym kościołem w Archidiecezji Krakowskiej zbudowanym zaraz po II wojnie światowej.

Dziękujemy Bogu, za przyczyną naszej Matki i Królowej, za chleb doczesny oraz za ten Chleb Życia, którym karmi nas nieustannie nasz Zbawiciel – Jezus Chrystus – mówił ks. Adam Ogiegło.

W homilii, ksiądz arcybiskup zaznaczył, że zdarzają się przypadki, kiedy człowiek jest niesprawiedliwy względem Boga. Dzieje się tak wtedy, kiedy kategorycznie odrzuca Jego istnienie i żyje tak, jakby Go nie było.

To jest nieszczęście współczesnego świata, zwłaszcza zachodniego. Wielokrotnie mówił o tym z wielkim bólem zarówno św. Jan Paweł II Wielki, jak i Benedykt XVI – podkreślał ks. abp Marek Jędraszewski.

Mniej radykalną formą niesprawiedliwości jest przypisywanie sobie wszystkich zasług, osiągnięć i darów. Już św. Paweł, w Liście do Rzymian, pisząc o nieprawości pogańskiego systemu, zwracał uwagę, że przemieniono prawdę Bożą w kłamstwo:  „Ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce.  Podając się za mądrych stali się głupimi.” W opozycji do tej postawy, metropolita krakowski zacytował fragment Psalmu 8, który mówi o zachwycie człowieka nad pięknem świata: „O Panie, nasz Boże, /jak przedziwne Twe imię po wszystkiej ziemi! (…) Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, /księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: / czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, /i czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz?”.

Uroczystość, którą dziś przeżywamy – dziękczynienie za plony – to włączenie się w wielkie dzieło uwielbienia Boga. Nie znikczemniały nasze umysły! Potrafimy zachwycić się pięknem stworzonego przez Boga świata. Rozumiemy, że te plony, chleb i wieniec dożynkowy to dzieło człowieka, które jest także owocem ziemi i jednocześnie – jako dzieło natury i pracy człowieka – jest błogosławione przez Boga – akcentował duchowny.

Ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski zaznaczył, że tegoroczne dziękczynienie za plony poprzedził niełatwy czas, ponieważ wiele regionów w Polsce naznaczyła długotrwała susza.

Za wszystko jednak chcemy dziękować, bo wiemy, że bez Bożego błogosławieństwa człowiek nie może w pełni cieszyć się tym, co ma – podkreślał ksiądz arcybiskup.

Metropolita przypomniał, że chleb od zawsze miał dla Polaków ogromne znaczenie – był świętością, za którą stała przeniknięta chrześcijaństwem tradycja i kultura. Dodał, że chleb jest pokarmem, który w fizycznym i duchowym wymiarze umacnia człowieka w codziennych zmaganiach i w drodze do zbawienia.

Dziękujmy Panu Bogu za te wszystkie dobra, którymi nas obdarzył i którymi mogliśmy się cieszyć podczas tego trudnego, mijającego już lata. Dziękujmy, że możemy się cieszyć plonami, dającymi gwarancję dobrej przyszłości. A jednocześnie wysławiajmy Go za to, że jest z nami i błogosławi nam – mówił ks. abp Marek Jędraszewski.

W czasie Eucharystii, ksiądz arcybiskup poświęcił dożynkowy chleb upieczony z tegorocznych zbiorów. Przed błogosławieństwem parafianie przypomnieli, że z obrzędem dożynkowym łączy się refleksja nad ludzką solidarnością i współpracą. Zwrócili uwagę, że praca rolnika uczy pokory wobec Boga i ludzi, a także szacunku do drugiego człowieka.

Czerpiemy z dziedzictwa naszych przodków, którzy pracowali również po to, aby nam żyło się lepiej (…) Dziękujemy dzisiaj za święty, katolicki Kościół, w którym możemy usłyszeć słowa prawdy, nawet jeśli jest ona często niewygodna. Prawda jest człowiekowi do życia potrzebna tak jak chleb (…) Dziękujemy za chleb nasz powszedni, za to, że mamy to miejsce – naszą świątynię, w której możemy usłyszeć słowa prawdy, a także za to, że mamy Ciebie, Księże Arcybiskupie, który mówisz słowa prawdy. Chcemy zapewnić Księdza Arcybiskupa, że jesteśmy zawsze z Księdzem Arcybiskupem. Bóg zapłać! – mówili parafianie.

Metropolita krakowski podziękował zebranym za wspólne dziękczynienie i poprosił o modlitwę w intencji ofiar i poszkodowanych w Tatrach.

Nie tracimy ducha, bo jest z nami Pan i Matka Najświętsza, Królowa Polski! – akcentował ks. abp Marek Jędraszewski.

Joanna Folfasińska  | Archidiecezja Krakowska

drukuj