Jan Paweł II w oczach dzieci

16 października w Muzeum w Bielsku Podlaskim odbyła się uroczystość wręczenia nagród VII ogólnopolskiej edycji konkursu zatytułowanego : „ Jan Paweł II w oczach dziecka. „

Organizatorami konkursu były : Muzeum w Bielsku Podlaskim, Dekanat Bielski oraz Wydział Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie.

Patronat zaś nad nim zaś objęli :  biskup drohiczyński Antoni Dydycz, minister edukacji  narodowej Krystyna Szumilas, marszałek województwa podlaskiego Jarosław Dworzański,  starosta bielski Jerzy Snarski oraz burmistrz Bielska Podlaskiego Eugeniusz Berezowiec.

 

Tematyka VII edycji konkursu nawiązywała do tegorocznego hasła  Dnia Papieskiego : „ Jana Paweł II – Papież rodziny .”

 

Jak powiedzieli organizatorzy zainteresowanie rodziną, Jan Paweł II wielokrotnie wyrażał podczas swego pontyfikatu, a najpiękniejszym przejawem tej troski jest „List do Rodzin” z 1994 roku, w którym pisał, że rodzina jest droga Kościoła. Droga pierwszą i z wielu względów najważniejszą. (…) W rodzinie przychodzi się bowiem na świat i to jej zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem.

Tegoroczny temat skłonił zaś bardzo wielu młodych twórców z całej Polski do podjęcia próby zilustrowanie swojej relacji z bł. Janem Pawłem II z perspektywy rodziny, którą papież otaczał szczególna troską i uwagą, a tegoroczne prace konkursowe stanowią szczególny wyraz dialogu z Janem Pawłem II.  W pewnym sensie są one odpowiedzią uczestników na niezmiernie liczne przejawy troski okazywanej również ich rodzinom przez Ojca Świętego.

Pokreślono także trudne zadanie jakie spadło na najmłodsze pokolenie uczestników, które nigdy nie poznało Jana Pawła II a jednak odważnie podjęło się tego zadania.

 

Podkreślono także duże zaangażowanie nauczycieli, katechetów oraz rodziców, dzięki którym najmłodsi poznają nauczanie Jana Pawła II.

 

Nagrody i wyróżnienia wręczył biskup drohiczyński, jego sekretarz, były i obecny dziekan bielski, starosta bielski oraz przedstawiciele sponsorów.

 

Na konkurs wpłynęło 3525 prac z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, specjalnych i ognisk plastycznych z całej Polski.

 

Jury nagrodziło po 18 prac w kategorii ogólnopolskiej i 18 w kategorii diecezjalnej oraz przyznało wyróżniło po 31 wyróżnień w tych kategoriach.

 

Komisja w składzie: ks. prał. Kazimierz Siekierko – dziekan bielski i proboszcz parafii Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim , Alina Dębowska – kierownik Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku , Izabela Suchocka – Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku , ks. Robert Figura – wikariusz parafii Narodzenia NMP i św. Mikołaja w Bielsku Podlaskim, Maria Bolesta –  inspektor Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim i Katarzyna Sołub -Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, po rozpatrzeniu wszystkich prac na etapie ogólnopolskim  przyznała:

 

KATEGORIA I PRZEDSZKOLA

 

NAGRODY :

Magdalena Borowiec, Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” w Zamościu, opiekun: Maria Śliczniak

Michał Ćwiertnia, Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Serafitek pw. Dzieciątka Jezus w Nowym Targu, opiekun: Maria Sawina

Kamil Niewiński, Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim, opiekun: Ewa Olszewska, Teresa Budzewska, Iwona Owerczuk

Oliwia Ptak, Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich, opiekun: Ewa Jamróz

 

WYRÓŻNIENIA:

Kacper Augustyn, Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Tarnowie, opiekun: Sylwia Piekarz

Justyna Cież, Przedszkole w Porębie Wielkiej, opiekun: Elżbieta Flig

Maja Golec, Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich, opiekun: Ewa Jamróz

Patrycja Jachimczuk, Przedszkole nr 2 w Łapach, opiekun: Aneta Perkowska

Gabriela Lenard, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Binarowej, opiekun: Iwona Kurcab

Hubert Powróźnik, Przedszkole Samorządowe „Miś Uszatek” w Łukowicy

 

KATEGORIA II    KLASY I – III SZKOŁY PODSTAWOWE

 

 

NAGRODY

Antonina Ciszewska, Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku, opiekun: Beata Synowiec

Oliwia Łuc, Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku, opiekun: Beata Synowiec

Piotr Michalak, Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, opiekun: Lech Jakubowski

Radosław Rink, Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 21 im. K. Makuszyńskiego w Koszalinie, opiekun: s. Marianna Mościcka

 

 

WYRÓŻNIENIA:

Ewa Burdzy, Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” w Zamościu, opiekun: Maria Śliczniak

Emilia Grzybko, Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie Szkoła Filialna w Sochoniach, opiekun: Bogumiła Sobieszuk, ks. Jerzy Marcin Sokołowski

Mateusz Lorenczyk, Ośrodek Kultury w Będzinie, opiekun: Dorota Korus

Alicja Postrożny, Szkoła Podstawowa nr 2 w Przyszowej, opiekun: Halina Mordarska

Paulina Tokarczyk, Koło Plastyczne w Łukowicy, opiekun: Danuta Gądek – Czaja

Mateusz Tomczuk, Szkoła Podstawowa nr 2 im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, opiekun: nauczyciele ze świetlicy „Arka”

 

KATEGORIA III      KLASY IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWE

 

NAGRODY

Maria Drozd, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Brzeźnicy, opiekun: Agnieszka Duda

Jan Mrożek, Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu, opiekun: Maria Mrożek

Maria Wróblewska, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim, opiekun: Beata Niewińska, Renata Wróblewska

 

WYRÓŻNIENIA:

Wiktor Garbień, Szkoła Podstawowa w Sułkowicach, opiekun: Jan Płoszczyca

Justyna Korneluk, Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” w Zamościu, opiekun: Maria Śliczniak

Ksawery Mielniczuk, Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki w Słupsku, opiekun: Ewa Szuchyta

Zuzanna Sagan, Publiczna Szkoła Podstawowa w Kiełczewicach Górnych, opiekun: Katarzyna Leszek – Szacoń

Karolina Środa, Koło Plastyczne „Deformacja” przy Hajnowskim Domu Kultury, opiekun: Zenaida Jakuć

Aleksandra Żyłkowska, Szkoła Podstawowa nr 2 im. T. Kościuszki w Słupsku, opiekun: Ewa Szuchyta

 

 

KATEGORIA IV   SZKOŁY GIMNAZJALNE I PONADGIMNAZJALNE

 

NAGRODY

Katarzyna Gliwa, Pracownia Plastyczna „Koloryt” przy Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim, opiekun: Maryla Babulewicz

Sylwia Kolano, Zespół Szkół Publicznych w Łukawcu, opiekun: Lucyna Kuchta

Kornelia Łączkiewicz, Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu, opiekun: Grażyna Cichoń

Michał Szulc, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, opiekun: Włodzimierz Tyc

 

WYRÓŻNIENIA:

Jakub Dorobek, Gimnazjum nr 3 im Jana Pawła II w Płocku, opiekun: Elżbieta Misiak

Monika Dziaduś, Gimnazjum im. A. Kamińskiego w Bierutowie, opiekun: Maria Bryja

Agnieszka Godlewska, Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym, opiekun Edyta Milanowska

Piotr Trocha, Gimnazjum im. A. Kamińskiego w Bierutowie, opiekun: Maria Bryja

Anna Zabłotni, I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie, opiekun: Ewa Skwarzyńska – Tuziak

Agnieszka Zagraba, I Liceum Ogólnokształcące im. S. Staszica w Lublinie, opiekun: Ewa Skwarzyńska – Tuziak

Anna Zuń, Gimnazjum nr 10 w Lublinie, opiekun: Dorota Chabros – Chimiuk

 

 

 

KATEGORIA V   SZKOŁY SPCJALNE

 

NAGRODY

Krzysztof Drapczuk, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, opiekun: Elżbieta Szomko  

Wojciech Karpowicz, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sokółce, opiekun: Beata Tur  

Damian Wieczorek, Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, opiekun: Daria Bienias  

 

WYRÓŻNIENIA:

Rafał Krasowski, Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, opiekun: Elżbieta Wiszniewska – Stączek, Joanna Turowska

Sebastian Kurysz, Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim, opiekun: Tomasz Demczuk

Władysław Nawara, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Nowym Targu, opiekun: Barbara Jagiełowicz

Piotr Pasierbski, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Przemyślu, opiekun: Renata Torba

Marcin Szczerba, Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach, opiekun: Daria Bienias

Estera Zittermann, Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie, opiekun: Anna Małachowska

 

Po rozpatrzeniu zaś wszystkich prac na etapie diecezjalnym przyznała:

 

KATEGORIA I (przedszkola)

 

NAGRODY:

Eliza Borowska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym, op. Swietłana Rakowska

Lena Borowska, Samorządowe Przedszkole nr 7 Kubusia Puchatka w Bielsku Podlaskim,
op. Agnieszka Bosiacka

Wiktoria Gałązka, Szkoła Podstawowa im. Czesława Wycecha w Sadownem, op. Ewa Rowicka

Oliwia Gawryluk, Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim,             op. Ewa Olszewska, Teresa Szczurzewska, Iwona Owerczuk

Aleksandra Gudwańska, Przedszkole nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku Podlaskim, op. Elżbieta Osipiuk, Aleutyna Makacewicz, Sylwia Gudwańska

Sebastian Jaczewski, Szkoła Podstawowa w Skibniewie, op. Elżbieta Derlicka

Julia Machniewska, Katolickie Przedszkole św. Antoniego w Węgrowie, op. Iwona Serafińska

Sandra Serafińska, Katolickie Przedszkole św. Antoniego w Węgrowie, op. Iwona Serafińska

 

KATEGORIA II ( klasy I-III szkoły podstawowej)

 

NAGRODY:

 

Kinga Godlewska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. gen. St. Brzóski w Sokołowie Podlaskim, op. Dorota Wróblewska

Maria Golatowska, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Sokołowie Podlaskim, op. Lidia Rosocha

Jakub Olszański, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim,
op. Regina Rzepniewska, s.Zofia Lisek

 

 

WYRÓŻNIENIA:

 

Patryk Iwaniuk, Zespół Szkól im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, op. s. Emilia Płaskonka

Adam Owczarski, Zespół Szkól z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
w Siemiatyczach, op. s. Avelina Dębecka

Magdalena Piotrowska, Zespół Szkół w Dziadkowicach, op. Grażyna Borzym

Hubert Piórkowski, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, op. s. Emilia Płaskonka

Maria Topczewska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym,
op. Dorota Zimnoch

Sylwia Złotkowska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym,
op. Barbara Łobasiuk

 

 

KATEGORIA III ( klasy  IV-VI szkoły podstawowej)

 

NAGRODY

 

Gabriela Łapińska, Zespół Szkół w Augustowie, op. Elżbieta Jakubiuk –Bałło

Wiktoria Piórkowska, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim,
op. Agnieszka Bosiacka

Agata Wesołowska, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, op. Beata Jaroszko

 

 

WYRÓŻNIENIA:

                                

Gabriela Angielczyk, Szkoła Podstawowa im. ks. F. J. Falkowskiego w Topczewie,
op. Helena Falkowska

Oliwia Bronisz, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie, op. Bożena Gierłowska

Gabriela Germaz, Szkoła Podstawowa nr 2  im. kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, op. nauczyciele ze  świetlicy „Arka”

Olga Iwańska, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny Mniszek w Sabniach,
op. Krzysztof Błoński

Natalia Jaśkowska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Węgrowie, op. Bożena Gierłowska

Natalia Katarzyna Kolankowska, Szkoła Podstawowa w Grabinach, op. Małgorzata Andryszczyk

Natalia Szerzanowska, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Szarych Szeregów w Bielsku Podlaskim, op. Marzena Rzepniewska

Jakub Wierzbiński, Szkoła Podstawowa nr 2  im .kpt. Wł. Wysockiego w Bielsku Podlaskim, nauczyciele  ze świetlicy „Arka”

 

KATEGORIA IV (szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne)

 

NAGRODY

 

Judyta Antoniuk, Pracownia Plastyczna  „Koloryt” przy Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim, op. Maryla Babulewicz

Patrycja Artemiuk, Zespół Szkół im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, op. Beata Jaroszko

Monika Gliwa, Pracownia Plastyczna  „Koloryt” przy Bielskim Domu Kultury w Bielsku Podlaskim, op. Maryla Babulewicz

Patrycja Piórkowska, I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Bielsku Podlaskim, op. ks. Paweł Solka

 

 

WYRÓŻNIENIA:

 

Joanna Bańkowska, Zespół Szkół  im. A. Mickiewicza w Bielsku Podlaskim, op. Włodzimierz Tyc

Maja Bernaczek, Koło Plastyczne „Deformacja” przy Hajnowskim Domu Kultury, op. Zenaida Jakuć

Daria Kraśko, Koło Plastyczne „Deformacja” przy Hajnowskim Domu Kultury, op. Zenaida Jakuć

Karolina Kucharczyk, Zespół Szkół w Repkach, op. Jadwiga Mazur

Diana Leoniuk, Koło Plastyczne „Deformacja” przy Hajnowskim Domu Kultury, op. Zenaida Jakuć

Roksana Anna Rogożyńska, Zespół Szkół im Armii Krajowej w Brańsku, op. Dorota Krystosiak

 

KATEGORIA V

 

NAGRODY:

 

Marcin Bogusz (lat 11), Filia Szkoły Podstawowej przy Zakładzie Opiekuńczo –Leczniczym
w Bacikach Średnich, op. Małgorzata Radziszewska

Marta Czarnocka (lat 16), Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Węgrowie, op. Ewa de Gerlache 

Adam Grabowski (lat 22), Zespół Szkół Specjalnych  im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, op. Elżbieta Wiszniewska – Stączek,

Przemysław Kosiński (lat 13), Zespół Szkół Specjalnych w Siemiatyczach, op. Wioletta Zalewska

Katarzyna Kozłowska (lat 19), Zespól Szkól Specjalnych  im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, op. Joanna Turowska  

Damian Kozłowski (lat 21),  Zespół Szkół Specjalnych  im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, op. Elżbieta Wiszniewska – Stączek

Paweł Laskowiecki (lat 18),  Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim, op. Grażyna Jarosz

Paweł Semenczuk(lat 17), Zespól Szkól Specjalnych  im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, op. Joanna Turowska 

Piotr Sobotka (lat 16), Zespół Szkół Specjalnych  im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim,
op. Grażyna Jarosz

Justyna Walaszek(lat 23), Zespół Szkół Specjalnych  im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim, op. Elżbieta Wiszniewska – Stączek

Katarzyna Wasilewska (lat 23), Zespół Szkół im. Jana Pawła  II Bielsku Podlaskim, op. Elżbieta Wiszniewska – Stączek

 

 

Ks. bp Antoni Dydycz podziękował organizatorom tej inicjatywy, która przybliża bardzo postać bł. Jana Pawła II.

Podziękował wszystkim środowiskom za zaangażowanie, ukazane w ogromnej licznie przysłanych na konkurs prac.

Przekazał on także wyrazy szczególnej łączności od ks. dra kan. Krzysztofa Mielnickiego – dyrektora Wydziału Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego w Drohiczynie oraz jednego ze współorganizatorów konkursu, który w tym roku przeżywa kolejną rocznicę wyboru bł. Jana Pawła II na Stolicę Apostolską przy jego grobie w Rzymie, gdzie powołany przez obecnego Ojca Świętego Benedykta XVI, uczestniczy, jako ekspert w pracach trwającego światowego synodu biskupów, poświęconego nowej ewangelizacji.

 

Ksiądz biskup powiedział również, że Jan Paweł II jest jednym z tych animatorów, który przypominał o potrzebie odświeżania  nowej wrażliwości ewangelicznej.

To jemu, kontynuował, zawdzięczmy wydanie 20 lat temu, Katechizmu Kościoła Katolickiego, on także przyczyniał się do upowszechniania nauki Soboru Watykańskiego II,

a co jest najpiękniejszym, żył samą Ewangelią.

Przypomniał również, że jego własne doświadczenia, gdy jako dziecko utracił matkę, później brata, a potem także i ojca, uwidoczniło ogromne pragnienie rodziny.

Jan Paweł II miał wyczucie rodziny i pozostawił w swym nauczaniu wiele treści, które mogą przyczyniać się do odświeżania spojrzenia na rodzinę.

Temat ten jest bardzo aktualny, kontynuował ksiądz biskup, gdyż współczesna rodzina znalazła się na niepewnym zakręcie, a powracanie do nauczanie bł. Jana Pawła II może przyczynić się do tego, aby była ona sobą i wypełniała swoją misję.

Nagrodzone prace można było zobaczyć na wystawie w sali, gdzie odbyło się wręczenie nagród.

 

Ks. Artur Płachno            

drukuj