Hiszpania: 56. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Pod hasłem „Powiedz tak marzeniu Boga” (Di sí al sueño de Dios) Kościół w Hiszpanii obchodzi 56. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Choć w seminariach diecezjalnych do kapłaństwa przygotowuje się ponad tysiąc kleryków, to jednak z każdym rokiem wzrasta liczba kapłanów z zagranicy, głównie z Ameryki Łacińskiej.

Według danych Episkopatu Hiszpanii w kraju jest ok. 18 tys. kapłanów diecezjalnych i 54 tys. osób zakonnych. Liczba mnichów i mniszek przekracza 9 tys., natomiast członków instytutów świeckich jest ok. 2400 osób. Hiszpania, która niegdyś była kolebką powołań, dzisiaj boryka się z poważnymi problemami, aby zapewnić opiekę duszpasterską w kraju. Każdego miesiąca zamyka się też kilka klasztorów. Coraz częściej w parafiach można zobaczyć kapłanów, którzy przede wszystkim pochodzą z Ameryki Południowej. Podobnie jest w żeńskich klasztorach klauzurowych, dokąd trafiają powołania z Azji i Afryki. Dzień Modlitwy o Powołania podkreśla odpowiedzialność całej wspólnoty kościelnej za troskę o nowe powołania oraz wparcie tych, którzy już są w seminarium czy też wybrali drogę życia zakonnego.

„Zawsze chciałam być misjonarką. Było to moje wielkie marzenie. Chciałabym wrócić do Ghany, ale moje zgromadzenie na razie nie ma tam żadnej placówki. Jestem misjonarką w Europie” – mówi  s. Faustina Dartey ze Zgromadzenia Świętych Aniołów Stróżów.

Alejandro Ruiz-Mateos za kilka dni przyjmie święcenia diakonatu w Madrycie. Przed wstąpieniem do seminarium zajmował się marketingiem i reklamą. Spotkanie z Janem Pawłem II na Cuatro Vientos zmieniło radykalnie jego życie.

„Warto poświęcić życie Chrystusowi. Obecna sytuacja wymaga od nas większego przygotowania, kreatywności i przede wszystkim zawierzenia Jezusowi” – podkreśla Alejandro.

o. Marek Raczkiewicz CSsR/RIRM

drukuj