harmeze.franciszkanie.pl

Franciszkanie finalizują remont schodów do kościoła w Harmężach

Franciszkanie finalizują remont schodów do kościoła w Harmężach, w którego podziemiach znajduje się wystawa byłego więźnia Auschwitz prof. Mariana Kołodzieja. Powstaje pochylnia dla niepełnosprawnych – poinformowało franciszkańskie Centrum św. Maksymiliana.

Kompleksowy remont schodów był niezbędny, aby do pomieszczeń, w których znajduje się monumentalna wystawa „Klisze pamięci. Labirynty”, nie przedostawała się woda. Został on przeprowadzony w ub.r.

„W planach była również budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem byłych więźniów (…), aby umożliwić im dostanie się do kościoła na uroczystości rocznicowe” – podało Centrum. Rok temu zabrakło jednak pieniędzy.

W bieżącym roku Franciszkanie złożyli wniosek w ministerstwie kultury o dofinansowanie inwestycji i otrzymali pieniądze z resortu.

Prace już się rozpoczęły. Mają zostać zakończone do 30 listopada.

Ojciec Piotr Cuber, gwardian franciszkańskiego klasztoru w podoświęcimskich Harmężach, przypomniał, że w 2017 i rok później bezcenna ekspozycja została dwukrotnie częściowo zalana wskutek gwałtownych burz. To wtedy, podczas oględzin, konserwatorzy zauważyli, że woda przedostaje się do podziemi kościoła przez źle wykonane schody wejściowe. Wówczas podjęto decyzje o kapitalnym remoncie.

Kompleksowy remont schodów rozpoczął się latem ubiegłego roku. Polegał na rozbiórce istniejącej kamiennej okładziny, oczyszczeniu powierzchni, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i warstwy wyrównawczej, obłożeniu blokami granitowymi, wykonaniu szczelnego spoinowania, a także odwodnieniu donic oraz przebudowie istniejącego wejścia i wyjścia z wystawy. Wykonano też zabezpieczenie wystawy przed zalaniem wodami opadowymi poprzez montaż systemu zabezpieczającego.

Monumentalna wystawa „Klisze pamięci. Labirynty” składa się z ponad 260 kompozycji rysunkowych oraz elementów dodatkowych, jak prycze, drewniane sylwety, krzyż z desek. Prof. Kołodziej przedstawił wizję gehenny obozowej w niemieckim obozie Auschwitz uwypuklając postać polskiego franciszkanina św. Maksymiliana Kolbego, który oddał życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka. Rokrocznie ekspozycję zwiedza kilka tysięcy osób.

Kołodziej był plastykiem i scenografem. Po wybuchu II wojny próbował przedostać się do polskiego wojska we Francji. Został aresztowany. 14 czerwca 1940 r. Niemcy deportowali go do Auschwitz w pierwszym transporcie polskich więźniów. Do 1945 r. był więziony także w Gross-Rosen, Buchenwaldzie, Sachsenhausen i Mauthausen-Gusen. Po wojnie ukończył wydział scenografii krakowskiej ASP. Współpracował w teatrze i filmie. Był twórcą ołtarzy w Gdańsku podczas pielgrzymek Jana Pawła II w 1987 i 1999 r.

W ostatnich latach twórczości poruszał tematykę obozową. W 1992 r. doznał udaru mózgu. Rehabilitacją stało się tworzone od tego czasu dzieło życia: „Klisze pamięci. Labirynty”. Przed śmiercią ofiarował je Centrum św. Maksymiliana. Artysta zmarł w 2009 r.

Centrum św. Maksymiliana jest ośrodkiem pamięci i modlitwy, a zarazem wotum wdzięczności za życie, dzieło i ofiarę Maksymiliana Kolbego.

PAP

drukuj