fot. flickr.com

Decyzja GIODO trafi do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Księża proboszczowie, którzy otrzymali od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakaz odnotowania w księgach chrztu apostazji, zaskarżą tę decyzję do Naczelnego Sądu Administracyjnego – informuje ks. bp. Wojciech Polak, sekretarz Episkopatu.

Szef GIODO Wojciech Wiewiórowski do tej pory wydał pięć takich decyzji. Wszystkie dotyczyły osób, które wystąpiły z Kościoła katolickiego i poskarżyły się inspektorowi, że ten fakt nie został odnotowany w parafialnej księdze chrztu.

Sekretarz Episkopatu Polski tłumaczy, że Kościół obowiązuje archiwizowanie i przetwarzanie danych zgodnie z ustawą dotyczącą ochrony danych osobowych; ale – jak zaznaczył – przy decyzjach dotyczących apostazji, decyduje przede wszystkim wewnętrzna instrukcja Kościoła. Ksiądz Biskup wyjaśnił, że zgodnie z instrukcją KEP z 2008 r., żeby odnotować akt apostazji, należy zgłosić się osobiście w obecności dwóch świadków, nie można tego dokonać listownie. Dodał, że decyzja NSA w sprawie apostazji świadczy o tym, że sąd nie uznaje wewnętrznego prawa Kościoła.

Ks. prof. Wojciech Góralski, kanonista stwierdził, że księża proboszczowie, którzy otrzymali takie oświadczenia woli, nie mogą w księdze ochrzczonych odnotować rzekomego wystąpienia z Kościoła, ponieważ kompetentne jest w tym zakresie Prawo Kościelne. Jeżeli organ państwowy nakazuje zmianę zapisów, to zapomina o art. 1 Konkordatu, mówiącym o niezależności, autonomii państwa i Kościoła – zwraca uwagę wykładowca prawa kanonicznego na UKSW w Warszawie

Również jak mówi godzi to w art. 5 Konkordatu, który zakłada, że: „Przestrzegając prawa do wolności religijnej, Państwo zapewnia Kościołowi katolickiemu, bez względu na obrządek, swobodne i publiczne pełnienie jego misji łącznie wykonywaniem jurysdykcji oraz zarządzaniem i administrowaniem jego sprawami na podstawie prawa kanonicznego”.

Państwo gwarantuje tym samym, że w sprawach kościelnych, Kościół kieruje się Prawem Kanonicznym. Tak więc, takie polecenie GIODO wydane na podstawie wyroku NSA jest niezgodne również z art. 5, nie tylko z art. 1, bardzo pryncypialnym, zasadniczym Konkordatu, ale także z art. 5. A zatem słuszna jest decyzja, czy wskazanie sekretarza Konferencji Episkopatu, by zainteresowani księża proboszczowie, którzy takie polecenia otrzymali, złożyli odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego i sądzę, że sąd zreflektuje się i weźmie pod uwagę szczególnie art. 5 Konkordatu – zaznacza ks. prof. Góralski.

Przypomnijmy w październiku 2013 r. NSA wydał serię orzeczeń, których uznał, że GIODO nie może z góry umarzać postępowań w sprawie osób, które domagają się wpisu w księdze parafialnej o tym, że wystąpiły z Kościoła. GIODO powinien najpierw ocenić, czy takie osoby skutecznie wystąpiły z Kościoła – uznał sąd.

RIRM

drukuj