Badania: ŚDM jednym z najlepszych wydarzeń w życiu uczestników

Chęć doświadczenia Boga oraz spotkanie z Ojcem św. Franciszkiem, to najczęstsze motywacje udziału w Światowych Dniach Młodzieży. Badania na ten temat przeprowadziło Narodowe Centrum Kultury i Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

Wyniki ankiety internetowej wskazują, że młodzi ludzie uznają ŚDM za jedno z najlepszych wydarzeń w życiu. Badania pokazują też, że Polska jako organizator Światowych Dni Młodzieży została odebrana w pozytywnym świetle.

Ks. bp Artur Miziński, sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, zaznacza, że podsumowanie ŚDM jest punktem wyjścia do kolejnych działań Kościoła.

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie zakończyły się, ale to nie znaczy, że ma się zakończyć wszystko to, co tam się dokonało. Wręcz przeciwnie! Ma trwać i być obecne w naszym życiu, szczególnie w życiu młodych z całego świata, którzy na różny sposób mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu. Niech więc to podsumowanie, które jest także punktem wyjścia dla kolejnych działań Kościoła w Polsce, będzie owocne i przyczyni się do jeszcze większego zaangażowania duszpasterskiego, aby wykorzystać owoce tych Światowych Dni Młodzieży – podkreśla ks. bp Miziński.

Głównym celem badania była charakterystyka odbioru Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 oraz wskazanie jego kulturowych uwarunkowań.

RIRM

drukuj