fot. episkopat.pl

Przewodniczący Episkopatu: Walka z uzależnieniami wymaga wspólnej pracy

Kwestia promocja i ochrony zdrowia, walka z uzależnieniami, w tym z problemem alkoholowym, to jedna z wielu płaszczyzn, na której Kościół i państwo podejmują tak potrzebną, owocną i życzliwą współpracę. Dobro wspólne, dobro Polaków wymaga wspólnej  pracy i wspólnych wysiłków – napisał ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w liście do uczestników konferencji nt. wdrażania narodowego programu trzeźwości. Spotkanie zostało zorganizowane 2 kwietnia w Sejmie RP przez Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

Przewodniczący Episkopatu wyraził wdzięczność wobec wszystkich zaangażowanych w promocję i wdrażanie narodowego programu trzeźwości.

„Dobro wspólne, dobro Polaków wymaga aktywnego zaangażowania, wspólnej właśnie pracy i wspólnych wysiłków. To działanie, które – wbrew ideologicznym pomrukom, przeciwnych zdrowemu rozsądkowi dyktatorów nowego porządku społecznego – bez Boga, bez wiary i bez wartości – ukazuje w swojej istocie jak ważne i owocne może być współdziałanie różnych instytucji państwowych – posiadających właściwe narzędzia do wdrażania konkretnych rozwiązań prawnych i administracyjnych – oraz kościołów i wspólnot religijnych, których z kolei praca skupia się na formacji serca i sumienia człowieka” – napisał w liście ks. abp Stanisław Gądecki.

Podkreślił też,  że nawet „najlepsze rozwiązania i najnowocześniejsze instrumenty do ich wdrażania na nic się zdadzą, bez właściwie  ukształtowanego sumienia”.

„Stąd też praca nad prawem, zawsze musi iść w parze z pracą nad ludzkim sumieniem” – czytamy w liście.

Konferencja pod tytułem „Odpowiedzialność parlamentarzystów i władzy za trzeźwość Narodu. Wdrażanie Narodowego Programu Trzeźwości” rozpoczęła się w Sali Kolumnowej Sejmu RP o godz. 10.00 i potrwa do godz. 15.00. W programie zaplanowano m.in. wystąpienia na temat realizacji założeń Narodowego Programu Trzeźwości, profilaktyki uzależnień w ramach funkcjonowania systemu oświaty oraz współpracy Kościoła i państwa na gruncie działalności trzeźwościowej.

Wydarzenie honorowym patronatem objął Marek Kuchciński, Marszałek Sejmu RP oraz ks. bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

***

Publikujemy pełną treść listu:

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2019 roku

Ekscelencjo,

Najdostojniejszy Księże Biskupie Tadeuszu,
Szanowny Panie Marszałku,
Szanowni Członkowie Rady Ministrów,
Szanowni Państwo Parlamentarzyści,
Czcigodni kapłani i osoby życia konsekrowanego,
Szanowni Państwo,

 Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników odbywającej się dziś konferencji nt. wdrażania narodowego programu trzeźwości, organizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

Niestety, z powodów zdrowotnych, nie mogłem dziś przybyć do Warszawy. Moją życzliwą i wdzięczną myślą obejmuję jednak wszystkich organizatorów i uczestników spotkania, zwłaszcza biskupa Tadeusza Bronakowskiego oraz Szanownego Pana Marszałka Marka Kuchcińskiego, który objął konferencję swoim honorowym patronatem.

Wyrażam moją wdzięczność wobec wszystkich zaangażowanych w promocję i wdrażanie narodowego programu trzeźwości, zwłaszcza wobec Pani Elżbiety Rafalskiej minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Pana Łukasza Szumowskiego ministra zdrowia oraz tak licznych parlamentarzystów.

Kwestia promocja i ochrony zdrowia, walka z uzależnieniami, w tym z problemem alkoholowym, to jedna z wielu płaszczyzn, na której Kościół i państwo podejmują tak potrzebną, owocną i życzliwą współpracę. Dobro wspólne, dobro Polaków wymaga aktywnego zaangażowania, wspólnej właśnie pracy i wspólnych wysiłków. To działanie, które – wbrew ideologicznym pomrukom, przeciwnych zdrowemu rozsądkowi dyktatorów nowego porządku społecznego – bez Boga, bez wiary i bez wartości – ukazuje w swojej istocie jak ważne i owocne może być współdziałanie różnych instytucji państwowych – posiadających właściwe narzędzia do wdrażania konkretnych rozwiązań prawnych i administracyjnych – oraz kościołów i wspólnot religijnych, których z kolei praca skupia się na formacji serca i sumienia człowieka.

Nawet jednak najlepsze rozwiązania i najnowocześniejsze instrumenty do ich wdrażania na nic się zdadzą, bez właściwie  ukształtowanego sumienia, rozpoznającego w cnotach, w tym w cnocie wewnętrznej wolności, prawdziwe dobro i pożądaną wartości, będącą przecież odblaskiem Odwiecznej Miłości – Jezusa Chrystusa. Stąd też praca nad prawem, zawsze musi iść w parze z pracą nad ludzkim sumieniem.

 Cieszę się niezmiernie z dzisiejszej konferencji i z tak oddanego zaangażowania wiernych i pokornych sług prawa i sług sumienia, którymi jako Polacy musimy być zawsze.

 Łącząc wyrazy szacunku, przesyłam pasterskie błogosławieństwo,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów
Europy (CCEE)

episkopat.pl/RIRM

drukuj